90.000 KM za kapitalne investicije

ljubinje-republika_srpska

LJUBINJE l Opština Ljubinje u ovoj godini planirala je da utroši 90.000 maraka – u okviru programa kapitalnog investiranja.
Od toga bi za asfaltiranje puteva i izgradnju trotoara trebalo da bude izdvojeno 30.000, te za proširenje mreže gradske rasvjete i mreže kanalizacije po 10.000 maraka.Za izgradnju vodovoda Tijesni klanac 15.000, a za izgradnju igrališta u naselјu Vinogradi 13.000, dok bi po 3.000 maraka trebalo da bude utrošeno za regulaciju potoka Bukovštaka i uređenje prečistača u Konacpolјu.Za akumulaciju Luke, u gornjem dijelu Ljubinjskog polјa, trebalo bi da bude utrošeno 6.000 maraka