Asocijacija srednjoškolaca: Mladi zaslužuju bolji obrazovni sistem

TREBINJE │ Članovi Asocijacije srednjoškolaca BIH (ASuBIH) iz Trebinja obilježili su ovih dana 11. rođendan udruženja ukazujući na probleme u obrazovnom sistemu BiH.

„Smatramo da su nedostaci u obrazovnim sistemima jedan od najvećih problema mladih današnjice. Ove godine odlučili smo da preuzmemo inicijativu i da na nivou svake lokalne zajednice, gdje postoji tim ASuBiH-a, ukažemo na te probleme“, kaže koordinator lokalnog tima, gimnazijalka Milica Ivković.

Ona navodi da je nadležnim institucijama BiH dostavljen zahtjev sa 11 uslova koje je neophodno ispuniti kako bi mladih ostajali u BiH.

„To je, prvenstveno, naša potreba za kvalitetnim i modernim obrazovanjem sa praktičnim usavršavanjem u struci, za vrednovanjem znanja a ne diploma, zapošljavanje bez nepotizma i uplitanja politike. Zalažemo se i za saradnju u obrazovanju na internacionalnom nivou, iskorjenjivanje nacionalne i religijske diskriminacije, mogućnost prekvalifikovanja, slobodu izražavanja u svakom smislu, a u širem kontekstu – i za BiH kao ekološku državu“, pojašnjava Ivković.

Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini (ASuBiH) je nevladina, nestranačka i nepolitička organizacija čiji je osnovni cilj poboljšanje statusa srednjoškolaca u zemlji i okupljanje svih mladih koji pohađaju srednju školu na prostoru BiH.

ASuBiH je osnovan 4.11.2007. godine na Osnivačkoj generalnoj skupštini u Sarajevu, podrškom preko 250 srednjoškolaca, predstavnika svojih lokalnih zajednica iz cijele Bosne i Hercegovine. Inicijativu za osnivanje ove organizacije, pored samih srednjoškolaca, pokrenula je njemačka fondacija „Šuler helfen leben“ (SHL) koja je i generalni donator ASuBiH-a.

Do sada je ASuBiH realizovala niz projekata i aktivnosti kojim je uspjela okupiti i aktivirati preko 10.000 srednjoškolaca iz svih dijelova širom Bosne i Hercegovine. ASuBiH se bavi edukacijama srednjoškolaca, uključivanjem srednjoškolaca u proces donošenja odluka, radi na izmjeni, dopuni i usvajanju zakonskih i političkih rješenja vezanih za srednjoškolce u Bosni i Hercegovini, zastupanjem srednjoškolaca u BiH, kao i saradnjom sa drugim organizacijama i srednjoškolcima u BiH i šire.

Radio Trebinje