Берковићи добијају трим стазу

Untitled_1.jpgt
БЕРКОВИЋИ | У оквиру пројекта „Спортом до здравља“ који имплементира џудо клуб „Берковићи“, у току су радови на изградњи трим стазе, а и реализација програма рада школе џудоа.
Пројекат, укупне вриједности 37.118,78 КМ, имплементира се у оквиру ЛОД IV пројекта који финансира Европска унија из пред-приступних фондова (ИПА), а спроводи Развојни програм Уједињених нација ( УНДП).
Општина Берковићи суфинансира пројекат са 23 %, односно са 8.537,32 КМ.
Уз помоћ овог пројекта и локалне заједнице, и уз подршку Јавног предузећа „Шуме Републике Српске“ и Основне школе “Његош“ на локалитету борове шуме у близини стамбеног насеља створиће се адекватни услови за рекреацију и бављење спортом, те промоцијом здравог начина живљења утицаће се на повећање еколошке свијести становништва. Изградњом трим стазе и игралишта, чишћењем дивљих депонија и просјецањем шибља, без нарушавања природног амбијента борове шуме, добиће се простор за рекреацију, бављење спортом и реализацију школских излета и других ваннаставних активности.

Untitled_3.jpgt
Реализација пројекта школе џудоа директно ће утицати на промоцију џудо спорта и на повећање броја дјеце и омладине која се активно баве спортом. Успјеси и рејтинг које берковићки џудо клуб има у досадашњем раду представљају један од добрих предуслова за успјешну реализацију планираних активности. Стручно особље, односно тренери, који раде са дјецом у школи џудоа и осталим активним члановима џудо клуба „Берковићи“ континуираном надоградњом свога знања доприносе још квалитетнијем раду и постизању што бољих резултата.
Такође пројекат жели да појача активности на бољем упознавању заједнице са активностима џудо клуба, предностима бављења спортом, те подизању еколошке свијести првенствено младих. Кроз планиране активности од великог значаја ће бити подизање друштвеног активизма и волонтеризма како код младе тако и старије категорије становништва.
Краткорочно, рекреацијски програми дају непосредно позитивне утицаје на здравље и физичку кондицију , а дугорочно се постиже кључни циљ, а он је самосталност старијих особа, њихова независност о помоћи друштва и родбине, другим ријечима активно и здраво старење, а млађим особама омогућује смањење здравствених проблема , јачање отпорности организма , превенција за одређене болести,те свеукупни бољи статус организма.
Општина Берковићи