Бесплатно лијечење у 13 земаља Европе

knjizica

САРАЈЕВО l Већина грађана Босне и Херцеговине који имају оверену здравствену књижицу није упозната о чињеници да могу остварити бесплатну здравствену заштиту у 13 европских земаља.

Када путују ван земље, грађани уплаћују путничко осигурање које би требало покривати и хитну здравствену заштиту.

Пре него што кренете на пут у иностранство, а имате оверену здравствену књижицу, важно је знати да за време привременог боравка (туристичко путовање, службено путовање и друго), имате право на коришћење хитне медицинске здравствене заштите на рачун Завода здравственог осигурања Федерације БиХ и Фонда здравственог осигурања Републике Српске, преноси Клиx.ба.

Да бисте остварили право на лечење у иностранству потребно је пре пута прибавити двојезични образац ако путујете у земљу с којом БиХ има закључен Међународни споразум о социјалном осигурању, а то су Аустрија, Белгија, Црна Гора, Чешка, Холандија, Хрватска, Мађарска, Македонија, Немачка, Словенија, Србија, Турска и Велика Британија

Потврду, односно одговарајући двојезични образац, издаје искључиво ЗЗО ФБиХ или Републички фонд за ЗО у месту пребивалишта.

У случају да је издат одговарајући двојезични образац, трошкове здравствене заштите ће исплатити Завод или Фонд, а у случају да је издата поменута потврда, трошкови ће се рефундирати у целини или делимично.

С обзиром на то да је време годишњих одмора и да се већина одлучује за путовање на одређене дестинације, потребно је на време се информисати и прегледати код лекара који ће утврдити здравствено стање.

„Надлежни кантонални завод осигураним особама на основу писменог захтева, издаје потврду о праву на кориштење здравствене заштите у иностранство, односно одговарајући двојезични образац који се може издати само особама које немају акутна обољења или не болују од хроничних болести које захтевају дуже лечење и стални наџор лекара. Право на бесплатно осигурање уз одговарајући образац имају и чланови породице осигуране особе на основу Члана 20. Закона о здравственом осигурању“, истиче за Клиx.ба стручни сарадник за информисање ЗЗО КС Санел Чемер.

У случају потребе, осигурана особа предаје двојезични образац о праву на коришћење здравствене заштите у иностранству, најближем носиоцу социјалног осигурања друге државе уговорнице или најближем дипломатско-конзуларном представништву БиХ у земљи у којој борави.

Такође, постоји и опција рефундирања средстава, а осигураник који је користио погодности ЗЗО или Фонда може поднети захтев надлежном заводу за накнаду трошкова.

Уз захтев осигураник подноси рачун о висини плаћених трошкова, као и медицинску и другу документацију којом се доказује да је здравствена заштита кориштена.

Од јануара до децембра 2015. године укупно су издата 1.833 обрасца, а од 1. до 30. јуна 2016. године 558 образаца за бесплатну здравствену заштиту.

Пре одласка у иностранство обратите се свом породичном лекару, а за дете педијатру. Тражите потврду о здравственом стању, односно извод из ваше медицинске документације. Након тога, с тим изводом и овереном књижицом, у најближој пословници ЗЗО затражите потврду о праву кориштења здравствене заштите у иностранству, што ће вас коштати неколико КМ.

Клиx.ба