Bh potrošači se najviše žale na telekomunikacijske i komunalne usluge

20150317143034_294464
SARAJEVO | Potrošači u BiH u prošloj godini najčešće su se žalili na telekomunikacijske i komunalne usluge, rekao je danas u Sarajevu zamjenik direktora Agencije za nadzor nad tržištem BiH Dražan Primorac.
Primorac je, pred početak okruglog stola pod nazivom „Podizanje svijesti potrošača u BiH o bezbjednosti neprehrambenih potrošačkih proizvoda“, koji je organizovan povodom 15. marta – Svjetskog dana zaštite potrošača, naveo da su u prošloj godini registrovali samo šest prigovora potrošača u vezi sa bezbjednošću neprehrambenih proizvoda.
On je naglasio da je legislativa u BiH dobro regulisala oblast zaštite potrošača, ali osnovni problem je što potrošači nisu upoznati o svojim pravima.
„Najvažnije je informisati potrošače o njihovim pravima, obavezama i koje su to institucije kojima se mogu obratiti kada je riječ o neprehrambenim proizvodima“, naglasio je on, dodajući da je i Strategija koju je donijela Agencija za nadzor nad tržištem BiH usmjerena ka jačanju svijesti potrošača.
Predstavnik Udruženja za zaštitu potrošača Tuzlanskog kantona Gordana Bulić rekla je da potrošači u BiH, iako najviše novca troše na hranu, nemaju puno žalbi, što je rezultat boljeg rada agencija i institucija koje su nosioci zaštite potrošača.
„Najviše primjedbi imamo u oblasti komunalnih usluga“, naglasila je Bulićeva, dodavši da se građani ne žale na kvalitet komunalnih usluga i na cijenu, već na način obračuna, koji je najčešće paušalan.
Bulićeva je naglasila da se BiH želi nametnuti još jedna nova institucija, a to je agencija za prinudnu naplatu, protiv čega će se potrošači boriti svim sredstvima.
Ona je rekla da je jedan od problema i to što Zakon o zaštiti potrošača nije usaglašen sa posljednjim direktivama EU, i očekuje da će se u narednom periodu više raditi na tome.
Srna