Bobar banci oduzeta dozvola za rad, slijedi likvidacija

bobarbank-bijeljina-bankaBANJA LUKA l Agencija za bankarstvo Republike Srpske prihvatila je prijedlog privremenog upravnika Bobar banke Save Ševaljevića da se nad bankom otvori postupak likvidacije i oduzela joj dozvolu za rad.
Direktor Agencije za bankarstvo Slavica Injac rekla je na konferenciji za novinare u Banjaluci da će sve osigurane depozite u visini do 50.000 KM isplatiti Agencija za osiguranje depozita BiH.
Likvidacijom banke bez posla će ostati 206 njenih radnika.
Injac je precizirala da banka više neće imati otvoren račun u Centralnoj banci BiH i neće moći da se bavi bankarskim poslovima, ali da ostaje pravni subjekt i da će se baviti isključivo naplatom potraživanja, kako bi se što više njenih depozita isplatilo.
„Kada je u pitanju isplata depozita do 50.000 KM, današnji dan će biti presjek i do tada će biti obračunata i kamata“, rekla je Injac, navodeći da će vlasnici depozita u iznosu većem od 50.000 KM da se namiruju iz likvidacione mase.
Ona je dodala da je ukupan iznos depozita u banci oko 250 miliona KM, od čega je oko 80 miliona depozita građana, dok su ostalo depoziti pravnih lica.
„Kada je riječ o kreditima, krenula je agresivna naplata i tu neće biti izuzetaka, dok je za ostalo potrebno izvršiti procjenu imovine angažovanjem vještaka“, rekla je Injac, dodajući da joj nisu poznata imena vlasnika akcija u kastodi bankama.
Ona je rekla da je interventni tim Agencije konstatovao neslaganje podataka iz evidencije banke sa stvarnim stanjem, o čemu je obaviješteno Okružno tužilaštvo u Bijeljini.
„Za dospjele kredite koji nisu vraćeni na vrijeme ići će se na blokadu dužnika, a oni koji ih vraćaju treba da to nastave, a mi ćemo razmotriti mogućnost prodaje tih kredita nekoj drugoj banci“, navela je Injac.
Privremeni upravnik banke Savo Ševaljević, koji je danas imenovan za likvidacionog upravnika, rekao je da su zbog nelikvidnosti bili stvoreni svi uslovi da banka ode u stečaj, ali da se odlučio za likvidaciju, jer je otvaranje stečaja veoma dug proces, zbog čega bi se isplati deponenata moglo pristupiti tek nakon šest mjeseci.
„Drugi problem je što Agencija za bankarstvo ima određene instrumente kod naplate potraživanja, a proces naplate u stečaju je sudski i veoma spor i neizvjestan“, rekao je Ševaljević.
On je dodao da se od 11 akcionara banke koji imaju više od pet odsto suvlasništva niko nije pismeno izjasnio o tome na koji način i sa kojim sredstvima planira da pokrene eventualnu sanaciju.
„Otvaranjem likvidacije nisu zatvoreni putevi sanacije banke i sve dok ne bude brisana iz sudskog registra otvorena je za zdrave prijedloge“, naglasio je Ševaljević.
On je rekao da se danas pravi bilans stanja banke i da je neophodno da se najprije iščisti njena aktiva od takozvane E i D kategorije kreditnih rizika.
„Sa današnjim danom dospijevaju svi krediti, zbog čega smo pokrenuli akciju njihove prodaje drugim bankama, jer na sve načine želimo da zaštitimo klijente“, istakao je Ševaljević.
Govoreći o radnicima banke, Ševaljević je rekao da bi četvrtina njih trebalo da ostane u radnom odnosu, dok će ostali ostati bez posla.
Direktor Agencije za osiguranje depozita BiH Josip Nevjestić rekao je da postupak isplate depozita treba da bude završen do 21. februara naredne godine i da će danas biti izuzeta baza podataka Bobar banke i izvršena provjera njene vjerodostojnosti.
„Svaki od 22.000 preliminarno utvrđenog broja deponenata dobiće na kućnu adresu obavještenje o isplati osiguranog depozita i trebaće da provjeri vjerodostojnost svih svojih prava i obaveza prema banci. Ukoliko smatra da podaci nisu vjerodostojni, ispuniće reklamaciju u prilogu i sa njom doći na mjesto rješavanja povrata depozita“, naveo je Nevjestić.
On je dodao da se depozit može vratiti u posjed isplatom na licu mjesta, prebacivanjem u treću banku ili ostavljanjem u takozvanoj banci agentu, za koju je u ovom slučaju odabrana Unikredit banka Banjaluka.
„Na punktovima ‘Unikredit banke’ širom Republike Srpske biće vršena isplata osiguranog depozita, a rok u kojem vrijedi depozita je pet godina“, rekao je Nevjestić.
Prema njegovim riječima, sredstva Fonda za osiguranje depozita su investirana u hartije od vrijednosti zemalja EU, a njihov povrat je već izvršen i biće transferisana na račun banke isplatioca, zajedno sa revidiranom i ažuriranom bazom podataka.
„Garantujemo da će postupak isplate depozita biti završen i prije predviđenog roka, jer su procedure jako detaljne i koncizne, a sredstva se nalaze na računu“, rekao je Nevjestić.
On je najavio da bi isplata depozita okvirno trebalo da počne najkasnije polovinom januara.
Srna