Центар средњих школа дио пројекта ЕУ за повећање квалитета рада и образовања

ТРЕБИЊЕ I Центар средњих школа Требиње дио је пројекта „Развој квалификацијског оквира за цјеложивотно учење“ који финансира Европска унија, а који има за циљ подизање квалитета васпитно-образовног рада на виши ниво у средњима школама у РС.

Тим поводом данас је одржан састанак тима за екстерну евалуацију из Републичког педагошког завода РС са представницима локалне заједнице, организацијама са којима школа сарађује и послодавцима код којих ученици обављају практичну наставу.

Васиљко Шкриван, директор Центра средњих школа каже да је ова установа једна од пет средњих школа, поред оних у Бијељини, Шековићима, Братунцу и Сокоцу, код које се проводи екстерна евалуација квалитета рада школа у РС.

Он је додао да су шест сарадника из Републичког педагошког завода у протекла три дана контролисали рад школе по седам индикатора који су предвиђени пројектом.

„Прегледали су  документацију, разговарали са наставницима, ученицима и родитељима и одржали овај састанак са представницима локалне заједнице. Претходно је тим наставника извршио самооцјењивање, процјену квалитета школе и на основу тог документа сарадници из Педагошког завода упоређују наше мишљење са стањем које су затекли. Надам се да са овим пројектом неће стати процес оцијењивања рада у свим школама у РС, чиме би се значајно повећао квалитет рада и образовања уопште“, навео је Шкриван.

Зоран Богдановић, просвјетни савјетник из Републичког педагошког завода из Бања Луке каже да се ради о спољашњем вредњовању квалитета наставе у средњим стручним школама у РС.

 „Суштина је да школе изврше самооцијењивање свог рада кроз седам стандарда и на бази тих индикатора процијењује да ли је школа извршила одређене активности које су испуњење тих стандарда. Ти стандарди су управљање и руковођење установом, подучавање и учење, ученичко постигнуће, подршка ученицима, организација и садржај наставних планова и програма, људски, физички ресурси и специјалистички ресурси и унутар институције и системи и процеси осигурања квалитета“, навео је Богдановић.

Он је додао да је ово је тимски рад и на основу свих разговора и прегледа документације биће донијете препоруке за школу, а које имају за циљ подизање квалитета васпитно-образовног рада на виши ниво у средњим школама у РС.

„Задовољни смо пријемом у Требињу, посвећености школе овом пројекту, ангажованости директора и наставног особља да нам изађу у сусрет и да нам дају све потребне информације како би што лакше спровели овај пројекат“, закључио је Богдановић.

Д.М.