Aktuelno

Centar srednjih škola dio projekta EU za povećanje kvaliteta rada i obrazovanja

TREBINJE I Centar srednjih škola Trebinje dio je projekta „Razvoj kvalifikacijskog okvira za cjeloživotno učenje“ koji finansira Evropska unija, a koji ima za cilj podizanje kvaliteta vaspitno-obrazovnog rada na viši nivo u srednjima školama u RS.

Tim povodom danas je održan sastanak tima za eksternu evaluaciju iz Republičkog pedagoškog zavoda RS sa predstavnicima lokalne zajednice, organizacijama sa kojima škola sarađuje i poslodavcima kod kojih učenici obavljaju praktičnu nastavu.

Vasiljko Škrivan, direktor Centra srednjih škola kaže da je ova ustanova jedna od pet srednjih škola, pored onih u Bijeljini, Šekovićima, Bratuncu i Sokocu, kod koje se provodi eksterna evaluacija kvaliteta rada škola u RS.

On je dodao da su šest saradnika iz Republičkog pedagoškog zavoda u protekla tri dana kontrolisali rad škole po sedam indikatora koji su predviđeni projektom.

„Pregledali su  dokumentaciju, razgovarali sa nastavnicima, učenicima i roditeljima i održali ovaj sastanak sa predstavnicima lokalne zajednice. Prethodno je tim nastavnika izvršio samoocjenjivanje, procjenu kvaliteta škole i na osnovu tog dokumenta saradnici iz Pedagoškog zavoda upoređuju naše mišljenje sa stanjem koje su zatekli. Nadam se da sa ovim projektom neće stati proces ocijenjivanja rada u svim školama u RS, čime bi se značajno povećao kvalitet rada i obrazovanja uopšte“, naveo je Škrivan.

Zoran Bogdanović, prosvjetni savjetnik iz Republičkog pedagoškog zavoda iz Banja Luke kaže da se radi o spoljašnjem vrednjovanju kvaliteta nastave u srednjim stručnim školama u RS.

 „Suština je da škole izvrše samoocijenjivanje svog rada kroz sedam standarda i na bazi tih indikatora procijenjuje da li je škola izvršila određene aktivnosti koje su ispunjenje tih standarda. Ti standardi su upravljanje i rukovođenje ustanovom, podučavanje i učenje, učeničko postignuće, podrška učenicima, organizacija i sadržaj nastavnih planova i programa, ljudski, fizički resursi i specijalistički resursi i unutar institucije i sistemi i procesi osiguranja kvaliteta“, naveo je Bogdanović.

On je dodao da je ovo je timski rad i na osnovu svih razgovora i pregleda dokumentacije biće donijete preporuke za školu, a koje imaju za cilj podizanje kvaliteta vaspitno-obrazovnog rada na viši nivo u srednjim školama u RS.

„Zadovoljni smo prijemom u Trebinju, posvećenosti škole ovom projektu, angažovanosti direktora i nastavnog osoblja da nam izađu u susret i da nam daju sve potrebne informacije kako bi što lakše sproveli ovaj projekat“, zaključio je Bogdanović.

D.M.