ČETIRI TREBINJSKE FIRME SANKCIONISANE zbog rada tokom državnih praznika

TREBINJE │ Inspektori Odjeljenja za inspekcijske poslove Komunalne policije Grada Trebinja ovih dana kontrolisali su da li su poslovni subjekti u Trebinju poštovali Odluku o radu trgovinskih, zanatskih i uslužnih djelatnosti tokom državnih praznika.

Prvog dana nove godine u potpunosti je ispoštovana navedena odluka, a 2. i 9. evidentirana su četiri prekršaja i podneseno osam  prekršajnih naloga.

Bojan Čvoro, načelnik Odjeljenja za inspekcijske poslove Komunalne policije Grada Trebinje, kaže da je to mnogo manje prekšaja nego prethodnih godina.

Prvog januara nije bilo potrebe za kažnjavanjem, jer su se poslovni subjekti ponašali u skadu sa navedenom odlukom, a drugog i devetog su kažnjena četiri poslovna subjekta. Radi se o pravnim licima gdje su izrečeni prekršajni nalozi na ime firme i odgovornih lica, četiri na ime poslovnih subjekata i četiri na ime odgovornih lica.To je dosta dobro stanje uzimajući u obzir činjenicu da je u ranijem periodu bilo dosta više poslovnih subjekata koji su kršili odredbe o radnom vremenu tokom državnih praznika”, kazao je Čvoro.

On je naveo koje su im propisane kazne.

“Sankcije su 500 maraka na ime firme i 100 konvertibilnih maraka na ime odgovornog lica u firmi”, pojašnjava Čvoro.

Jednom od kažnjenih poslovnih subjekata izdat je prekršajni nalog za nepoštovanje Zakona o praznicima i za 2. i za 9. januar.

D.R.