Aktuelno

Čičković: Dopuna Porodičnog zakona u cilju zaštite djece žrtava seksualnog nasilja

TREBINJE │ Ženski centar Trebinje pokrenuo je inicijativu prema Ministarstvu pravde i drugim resornim ministarstvima o izmjeni  Porodičnog zakona u RS u koji bi bilo uneseno da se roditeljima koji su seksualno zlostavljali svoju djecu, trajno oduzme pravo roditeljstva.

„Kampanja koju pokrećemo je dopuna člana 106. Porodičnog zakona, odnosno tražimo da se promjeni tačka u ovom članu koja predivđa da ukoliko radnje predstanu oduzeto roditeljstvo se može vratiti“, rekla je na konferenciji za novinare Ljiljana Čičković, izvršni direktor „Ženskog centra“.

Ona je navela da je povratak roditeljstva u takvim situacijama jako loš za djecu jer im unosi nesigurnost,  pošto ih roditelj zlostavljač  uvijek može ucjeniti, a u nezavidnom položaju su i staratelji i oni koji su, eventualno, usvojili dijete, jer roditelj može zatražiti povratak roditeljstva.

„Aanalize  podataka nadležnih institucija u RS, u periodu od 2014. do 2016. godine, pokazale su  da nisu jasni statistički podaci o broju djece koja su bila žrtva seksualnog zlostavljanja od svojih roditelja, jer to se, uglavnom, evidentira  kao seksusalno zlostavljanje djece. Podaci centara za socijani rad u Srpskoj  su pokazali da je u ovom periodu  u RS bilo 18 takvih slučajeva, a MUP RS evidentirao je 10 prijava“,  navela je ona.

Čičkovićeva je dodala da je istraživanje pokazalo da je od ukupnog broja nasilja nad djecom u BiH  16 odsto seksualnih nasilja, a polovinu su počinili roditelji, dok evropski podaci govore da na jedno prijavljeno nasilje ove vrste dolazi od 10 do 15 neprijavljenih.

„Anketa koja je rađena u Trebinju, Doboju, Istočnom Sarajevu, Bjeljini i Banjaluci pokazala je da  99 odsto anketiranih, među kojima je bilo pola muškaraca i pola žena, smatra da roditeljima treba trajno oduzeti pravo na roditeljstvo ukoliko seksualno zlostavljaju djecu – istakla je izvršni dirktor trebinjskog „Ženskog centra“.

Ona je navela da u posljednjih četiri godine ovo Udruženje nije imalo prijava seksualnog zlostavljanja roditelja nad djecom,  ali da je ranije registrovan po jedan sluačaj u Trebinju i Gacku.

D.Č.