Црна Гора: Рад за Србе готово немогућ

konobari sezona radnici

ПОДГОРИЦА/БЕОГРАД l Закон о странцима у Црној Гори почео је да се примењује у целини од 1. новембра прошле године, што значи да ће наступајућа туристичка сезона бити прва током које ће се странцима у овој земљи у великој мери ограничити запошљавање.

Дакле, грађани Србије ће моћи сезонски да раде током лета у Црној Гори само ако у овој земљи нема довољно радне снаге или уколико незапослени са евиденције неће да раде послове за који су квалификовани.

Ова летња сезона, по свему судећи, неће бити радна за многе држављане Србије на црногорском приморју. У Центру за грађанско образовање Црне горе образлажу Закон о странцима.

„Новим Законом о странцима који је почео да се примењује 1. априла 2015. донешена је одредба којом се странцима у Црној Гори у великој мери ограничава запошљавање уопште, а нарочито сезонско запошљавање. Односно, за она радна места за који већ постоји евидентирани кадар у Црној Гори практично се забрањује „увоз“ нове радне снаге. Значи, за сезонске послове за које нема радне снаге у Црној Гори или незапослени са евиденције неће да раде послове за који су квалификовани, Завод за запошљавање нема ограничења. Такође, ограничења нема ни за руководне кадрове у привредним предузећима“, објашњава Снежана Калуђеровић, координаторка у Центру за грађанско образовање (ЦГО).

По том закону, како каже, ограничава се и дозвола за привремени боравак.

„Прописује се ограничење у смислу дозволе за привремени боравак, односно веже се привремени боравак са дозволом за рад, па се у закону јасно наводи да дозвола за привремени боравак и рад ради запошљавања и сезонског запошљавања странца може издати само ако на евиденцији Завода за запошљавање Црне Горе нема незапослених лица која испуњавају услове за заснивање радног односа на пословима на које се дозвола односи или је лице са евиденције Завода за запошљавање одбило заснивање радног односа на тим пословима“, каже Калуђеровић.

По том закону привилеговани су странци на директорским функцијама.

„Ограничења се не односе на запошљавање руководног кадра у предузећима, односно извршног директора страног привредног друштва које је регистровано у Црној Гори, или извршног директора страног привредног друштва које је оснивач привредног друштва регистрованог у Црној Гори, као ни на странца са високим образовањем на руководећим пословима у том друштву. Ограничења се не односе ни на странца предузетника који се самозапошљава, у складу са посебним прописима“, истиче Калуђеровић.

Поставља се питање ко ће и на који начин контролисати да ли неко као странац ради у Црној Гори.

„За овакву врсту контроле задужено је Министарство рада и социјалног старања односно надлежна је Инспекција рада која на терену врши конкретну контролу основа и статуса запошљавања“, објашњава Калуђеровић.

„По овом законону дискриминисани су само они странци који немају стално настањење у Црној Гори, а они који имају стални боравак имају једнака права и могућности као и држављани Црне Горе“, наглашава Калуђеровић.
Блиц