Crna Gora zajedno sa Srbijom u EU?

ambasadorkaPODGORICA l Nemački ambasador u Podgorici Gudrun Štajnaker očekuje da će Crna Gora biti prva naredna nova članica EU i ne isklјučuje mogućnost da do tog prijema dođe zajedno sa Srbijom.
Gudrun Štajnaker kaže da je, što se Evropske unije tiče, izvesno da u narednih pet, šest godina i mandata aktuelne Evropske komisije neće biti proširenja.
Nemačka podržava Crnu Goru u nameri da se priklјuči NATO savezu, naglasila je za Radio Crne Gore Štajnaker, koja u narednoj godini očekuje poziv Alijanse državi, ali i podseća na obaveze koje do tog poziva treba ispuniti, prenosi Tanjug.
Pohvalila je izbor Vrhovnog državnog tužioca kao i poslednju zakonodavnu aktivnost tokom koje je u Skupštini Crne Gore usvojen set antikorupcijskih zakona, uz upozorenje da to nije dovolјno i da će dalјe jačanje vladavine prava i efikasna borba protiv korupcije i kriminala zavisiti od uspešne primene tih zakona.
„Nakon izveštaja Evropske komisije došlo je do ubrzane dinamike u donošenju neophodnih zakona što je za pohvalu, ali nije dovolјno samo donositi zakone nego se oni moraju i primenjivati. Isklјučivo od vaše države i vlade zavisi koliko Crna Gora može napredovati na putu ka Evropskoj uniji“, jasna je nemački diplomata.
Ukazala je, takođe, da su Brisel i Berlin potpuno saglasni u očekivanju pravosnažnih presuda za slučajeve visoke korupcije, potencirajući da je vladavina prava uslov za dalјi napredak u evropskim integracijama.
„Nemačka država, zvaničnici, vlada i opozicija podržavaju dalјe proširenje Unije. Kod građana, međutim, ima tog zamora od proširenja izazvanog drugim problemima – finasijskom krizom koja još nije prošla, sukobima u Ukrajini, na Bliskom istoku, strahom od prevelikog priliva izbeglica sa kriznih područja“, objasnila je Štajnaker.
Na nedavnom sastanku ambasadora zemalјa Evropske unije i NATO-a, koji je organizovao predsednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić, između ostalog je naveo i potrebu da se ova vlada u punom kapacitetu koncentriše na aktivnosti kako bi se naredne godine zaslužio poziv u NATO i napravio odlučujući iskorak u pregovorima sa Evropskom unijom.
„Krivokapić je nama jasno rekao da ne bi bilo korisno ići na vanredne izbore u godini u kojoj treba ispuniti preostale obaveze do poziva u NATO. Izbori bi odvukli pažnju sa te teme, svi bi bili opterećeni izbornom kampanjom“, navodi Štajnaker.
Komentarišući poziv Đukanovića da Evropska unija finansijskim paketom dodatno osnaži evropske integracije država regiona, ona naglašava potrebu da same države regiona kandiduju projekte koje bi finasijski podržao Brisel.
Štajnaker je navela i da se puno radi na stvaranju uslova da se poveća broj nemačkih investitora u Crnoj Gori i nada se da će ti napori rezultirati i povećanjem broja nemačkih turista, čiji se zahtevi odnose i na infrastrukturu i na turističke usluge.
RTS