Deklaracija SNSD-a je politička manipulacija

bosic
BANJA LUKA l Predsjednik SDS-a Mladen Bosić kaže da je najnovija dekleracija SNSD-a reciklaža politike od 2006. godine kada je Milorad Dodik napravio veliki politički napredak izbacujući tezu da će osamostaliti Republiku Srpsku, a od toga nije bilo ništa.
„Devetu godinu je na vlasti i ništa nije uradio da bude bliže tom cilju. Ne vidim da postoji bilo kakva podrška osamostaljivanju Republike Srpske, da je došla s bilo koje strane i zbog toga ne vidim da su se stvorili bilo kakvi uslovi za jednu takvu ideju“, rekao je predsjednik Bosić, gostujući večeras u ATV vijestima.
On je mišljenja da je to izuzetno loše i da je to politička manipulacija jer on zna da nije dobio ni od koga u okruženju podršku za takvo nešto.
Mi smo se kao Srpska demokratska stranka borili, ne samo za samostalnost, nego smo se borili da ostanemo u zajednici sa Srbijom ali to nije bilo moguće jer nije bilo spoljašnjih uslova za takvo nešto. Dobili smo Dejtonski sporazum i sada se neko igra sa opasnim stvarima“, kazao je predsjednik Bosić, navodeći da su Dodikovi motivi za takvo nešto lične prirode.
Komentarišući predstojeću skupštinu SDS-a, kada će se birati predsjednik i članovi
Glavnog odbora stranke, predsjednik Bosić je rekao da se izborni proces odvija svake četiri godine i da uvijek bude više kandidata i da to nije neobično za SDS.
„Moguće je da bude više kandidata mi smo stranka koja ne zavisi od jednog čovjeka i ono što odluči skupština tako će biti“, rekao je predsjednik Bosić.
On je objasnio da je Predsjedništvo donijelo odluku da se ide u izmjene statuta u cilju reorganizovanja stranka i da niko od članova Predsjedništva na sjednici nije bio protiv.
„Smatramo da treba umjesto zamjenika predsjednika stranke uvesti funkciju predsjednika Glavnog odbora koji će biti i zamjenik predsjednika, jer u sadašnjoj situaciji zamjenik predsjednika nema nikakve uloge“, kazao je predsjednik Bosić.
BNTV