Ђокић нову лимузину платио 130.000 КМ

380989_1

БАЊАЛУКА │ Ђокић је закључивао уговоре о процјени вриједности имовине и кршио Закон о јавним набавкама, манипулисао концесионим накнадама, исплаћивао хонораре запосленима за рад мимо радног времена и није ред  да се вози у старом Аудију!

Расходи за бруто плате у Министарству индустрије, енергетике и рударства Републике Српске прецијењени су за 59.286 КМ по основу исплата лицу које није у радном односу, а по истом основу су потцијењени и расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа, стоји у извјештају Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о финансијском пословању овог министарства за 2015. годину.

У извјештају, који је усвојен с резервом, ревизори наводе да је Министарство уплате дијела једнократних концесионих накнада од стране привредних друштава којима су додијељене концесије „признало као остале обавезе у земљи“, иако ове уплате имају карактер прихода од концесионих накнада.

-Тиме су остале обавезе у земљи прецијењене, док су истовремено приходи од концесионих накнада буџета Републике Српске потцијењени за износ од 289.271 КМ, наводе ревизори.

Луксузно возило купљено од „Брчко-гаса“

На бази узорка извршено је испитивање седам поступака јавних набавки укупне вриједности 198.144 КМ (исказани износ је без укљученог пореза на додату вриједност), од чега је шест поступака конкурентским захтјевом уговорене вриједности 87.264 КМ и један отворени поступак уговорене вриједности 110.880 КМ.

Поменути отворени поступак за набавку путничког возила проведен је у 2015. години (вриједнос са ПДВ-ом 128.700 КМ), а уговор је закључен у 2016. години.

Занимљиво је да је најповољнији од пет понуђача на тендеру за набавку новог службеног возила за потребе Министарства индустрије, енергетике и рударства, била фирма „Брчко Гас“ из Брчког, одакле је, гле случаја, и министар Петар Ђокић.

Одлука о лимиту за набавку нових возила за потребе министара у Влади РС из јануара 2013. укинута је у јуну те године. Према тој одлуци приликом набавке нових аутомобила за потребе возног парка, ако се укаже потреба за замјену, вриједност аутомобила није смјела прелазити вриједност од 60.000 КМ. Само пет мјесеци послије, кризе за министре више није било, а нема је очито ни данас.

Кршење Закона о јавним набавкама

Министарство је за услуге процјене вриједности имовине два привредна друштва закључило уговоре са пружаоцем услуга без проведеног одговарајућег поступка јавних набавки.

Укупна вриједност набавки поменутих услуга износи 12.000 КМ, а њихова набавка је извршена поступцима директног споразума. Тиме је прекршен члан 6. Закона о јавним набавкама јер вриједност реализованих набавки поменутих услуга прелази износ од 6.000 КМ, како је то дефинисано у члану 87. став (3) поменутог закона.

Министру Петру Ђокићу препоручено је „да се провођење поступака јавних набавки путем директних споразума врши у складу са одредбама Закона о јавним набавкама“.

Ревизори у извјештају скрећу пажњу и на чињеницу да је, закључно са 31. децембром 2015, против Министарства вођено „минимално 19 судских спорова“.

Нисмо се могли увјерити у процијењену вриједност судских спорова, као ни вјероватну могућност исхода тих спорова, наводе ревизори.

Иначе, у 2015. години Министарству су добрена буџетска средства у износу око 4,85 милиона КМ, док је извршење износило око 3,64 милиона КМ, што је око 75 посто. Приходи Министарства били су око 890.000 КМ, а расходи и издаци око 3,76 милиона КМ.

Истинито