Efikasnije rješavanje imovinskih odnosa za brže investicije

TREBINJE I Bolja saradnja sa predstavnicima lokalnih zajednica kako bi se brže i efikasnije rješavali imovinski odnosi u gradovima i opštinama cilj je sastanka predstavnika Republičke geodetske uprave sa hercegovačkim predstavnicima geodetskih uprava i lokalnih zajednica održanog danas u Trebinju.

Prema riječima zamjenika direktora Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Srđana Radulja nerješeni imovinsko-pravni odnosi su najčešći kamen spoticanja od legalizacije objekata do investiranja u lokalne zajednice.

„Nama je prioritet da u saradnji sa lokalnim zajednicama rješavamo ove probleme. Postupci ekproprijacije za potrebe TE Gacko, dalekovoda prema Nevesinju i HE Dabar su obavljeni ili su u toku, a na ovom sastanku ćemo od predstavnika lokalnih zajednica čuti i druge prioritete Hercegovine“, naveo je Radulj.

Kako je kazala Slobodanka Pudar Ivanović, šef trebinjske područne jedinice Republičke geodetske uprave priotitetno se rješavaju imovinski problemi koji su u interesu cijelog grada.

 „Nedavno je završena ekproprijacija zemljišta za istočnu obilaznicu, a trenutno se rade poslovi oko katastarskih čestica za cjevovode za vodosnabdijevanje. Do sada nije bilo većih problema prilikom ekproprijacije zemljišta, ljudi pristaju na sporazumnu naknadu i nismo imali potrebe da ulazimo u posjede sa policijiom“ istakla je Pudar Ivanović.

Ona je podsjetila da je predhodnih godina bilo i dosta zahtjeva za legalizaciju nelegalno izgrađenih objekata, ali da u svim slučajevima postupak nije proveden do kraja. Pošto su troškovi legalizacije bili prilično visoki za vlasnike bespravno urađenih objekata.

Prema njenim riječima zemljišne knjige u Trebinju su bile prilično zastarjele i neažurne, ali ova područna jedinica posljednjih godina uspostavila je jedinstvenu evidenciju pet katastarskih opština, a počelo se od lokalitete gdje se gradi Grad sunca.

„Vlasništvo nad privatnim parcelama i objektima posljednjih godina je prilično uređeno. Uglavnom su problemi oko graničnika, jer ljudi znaju da ograde više nego što im pripada, pa imaju sudske sporove i troškove“, kaže Pudar Ivanović.

Ljiljana Aleksić, šef područne jedinice Bileća je rekla da je ova hercegovačka opština spada u lokalne zajednice koje su do sada uradile najviše u RS na uspostavljanju katastra nepokretnosti, što je najbolji način da građani rješe svoje imovinske probleme efikasno i besplatno.

Prema riječima načelnika Foče Radislava Mašića, u Foči koja je teritorijalno najveća lokalna zajednica u RS nakon Banja Luke, u ovom gradu nedostaje  stručnog kadra za rješavanje imovinsko-pravnih pitanja, a najviše problema građanima i investitorima je razgraničenje zemljišta i parcela.

Sastanci predstavnika Republičke geodetske uprave sa predstavnicima područnih jedinica i lokalnih vlasti biće održani i u drugim regionalnim centrima u RS.

D.Č.