ФБиХ: Чавара потписао Закон о раду

cavara

САРАЈЕВО │ Предсједник Федерације БиХ Маринко Чавара потписао је Закон о раду, што је предуслов за објављивање закона у „Службеним новинама ФБиХ“.
Након потписивања новог закона, он ће бити достављен Секретаријату Владе ФБиХ, потврђено је у Кабинету предсједника ФБиХ.
Закон о раду прошле седмице усвојила су оба дома федералног Парламента, а ступиће на снагу након објављивања у „Службеним новинама ФБиХ“.
Овим законом уређује се закључивање уговора о раду, радно вријеме, плате, престанак уговора о раду, остваривање права и обавеза из радног односа, закључивање колективних уговора, мирно рјешавање колективних радних спорова и друга питања из радног односа, ако другим законом или међународним уговором није другачије одређено.
Овај закон изазвао је негодовање и протесте синдикалних удружења, која тврде да се умањују права радника новим законским одредбама.
Срна