HET premašuje plan: Proizvesti za tri mjeseca koliko lani za pola godine

TREBINJE │ Zahvaljujući povoljnim hidrološkim prilikama Hidroelektrane na Trebišnjici na početku ove godine bilježe proizvodne rezultate iznad planiranih, a za nepuna dva mjeseca već je proizvedeno 20% električne energije od ukupnog projektovanog godišnjeg bilansa.

Ovo je za Radio Trebinje rekao Aleksandar Vujić, izvršeni direktor za upravljanje sistemom HET-a.

Vujić kaže da je i u februaru preko 30% veće ostvarenje proizvodnje u odnosu na plan, te da se zbog više padavina od očekivanih do kraja mjeseca nadaju bilansima i za 35% višim u odnosu na projektovane za ovaj period.

„A u istom periodu prošle godine bili smo prisiljeni da zaustavimo proizvodnju zbog kote akumulacije Bileća koja je bila daleko ispod planirane a čak 30 metara niža od one koja je danas. Prošle godine za šest mjeseci ostavrena je proizvodnja koju ćemo, nadam se, ove godine ostvariti već za tri mjeseca“, ističe Vujić.

Nevolje sa sušom, kakve u ovom preduzeću ne pamte od njegovog osnivanja, spustile su kotu najveće hidroakumulacije sistema – Bilećkog jezera na istorijski minimum, a nepovoljan trend, podsjeća Vujić, nastavljen je do polovine novembra, kada su konačno stigle dugo čekane obilnije padavine – a veliki dotoci  sa novom godinom podigli nivo akumulacije i preko planiranih vrijednosti.

Agregati koji zbog praznih akumulacija lani nisu mogli ni da rade – sada su već u režimu kojim se vodi računa da sistem može bezbjedno primiti i evenutalno „neželjeni“ višak vode.

„Da bi ostavili prostora za nove količine vode koje očekujemo sa padavinama do kraja februara, u martu i aprilu – agregati Trebinje 1 na brani Grančarevo angažovani su na nivou dotoka u akumulaciju, koji su povećani u odnosu na planirane vrijednosti i trenutno se kreću od 150 do 180 kubnih metara u sekundi. Uz maksimalno angažovanje oba agregata HE Dubrovnik, to podrazumijeva da se i eventualni međudotoci propuštaju agnažovanjem HE Trebinje 2 na brani Gorica, što je ovih dana bilo između 30 i 40 kubnih metara u sekundi“, pojašnjava Vujić.

On ističe da je trenutna kota akumulacije 395 metara nad morem – što je, dodaje, poželjna situacija da bi HET ostvario planirane proizvodne rezultate i odgovorio obavezama prema Elektroprivredi RS o isporuci električne energije.

„Dugoročne prognoze nisu pouzdane, ali sudeći po trenutnoj koti akumulacije u dobroj smo situaciji da u prvih pola godine ostvarimo planiranu, ako ne i veću proizvodnju od bilansom predviđenih vrijednosti“, ističe Vujić.

HET je i veliki investitor u hidroenergetske i infrastrukturne objekte u Trebinju i regiji, ali u ovom preduzeću vjeruju da sve što je započeto ili planirano ni u jednom trenutku neće doći u pitanje zbog prošlogodišnjih loših finansijskih rezultata.

„Jedna loša godina ne bi trebalo da zaustavi investicione aktivnosti Hidroelektrana na Trebišnjici. Može da uspori, ali da zaustavi sigurno neće. Nadam se da će i u predviđenim rokovima da se realizuju svi planirani projekti za ovu godinu“, zaključuje Vujić.

R.S.