ИЗБОРИ 2016. у програму/на порталу Радио Требиња и листу „Глас Требиња“

izbori2016

ПРАВИЛА ЗА УЧЕШЋЕ ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКТА У ПРОГРАМУ РАДИО ТРЕБИЊА у изборном периоду за локалне изборе 2016. године у БиХ

Ова правила сачињена су на основу Изборног закона БиХ и Правилника о медијском представљању  политичких субјеката у изборној кампањи, а којима  се јасно дефинишу обавезе електронских медија у изборном периоду од 2. септембра до 1. октобра 2016. године.

У складу са поменутим документима и Радио Требиње ће пратити све предизборне активности свих политичких субјеката и о њима извјештавати у Изборној хроници, која ће бити емитована након централне информативне емисије – Дневник Радио Требиња (од 15 часова).

Ријеч је о саопштењима за јавност, конференцијама за штампу, централним промоцијама, представљањима кандидата. Редослијед емитовања биће утврђен жријебом: од видова обраћања јавности у Изборној хроници најприје ће бити емитовани извјештаји са централних промотивних скупова, конференција за штампу, представљања кандидата, а потом саопштења за јавност. Радио Требиње неће пратити скупове политичких субјеката по мјесним заједницама.

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ не може бити дуже од 20 редова (штампаних стандардном величином слова 14), а један политички субјект има право највише на два саопштења седмично. Саопштење у редакцију Радио Требиња мора бити директно достављено најкасније до 13 часова, откуцано, са печатом и потписом овлаштеног лица, у противном неће бити емитовано. У програму  Радио Требиња ће се прочитати име и функција лица које га је потписало.

КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ШТАМПУ мора се најавити најкасније 24 часа прије одржавања. Извјештај са конференције је до три минута, једном седмично (од тога, евентуално, до минут и 20 секунди тонски запис), за једну странку, коалицију, кандидата националних мањина или кандидата за градоначелника Требиња, под условом да је конференција одржана најкасније до 12 часова.

ЦЕНТРАЛНИ ПРОМОТИВНИ СКУП најављује се најкасније 24 часа прије одржавања. Извјештавање са централног промотивног скупа траје највише пет минута (од тога, евентуално, до три минута тонског записа).

Саопштења за јавност и извјештаји са конференција за штампу и централних промотивних скупова неће бити емитовани уколико ови видови обраћања јавности својим садржајем вријеђају, омаловажавају и клевећу лични интегритет и достојанство појединца и политичког ривала.

Сви начини обраћања јавности подлијежу критеријуму уређивачке политике Радио Требиња.

ПЛАЋЕНА ПОЛИТИЧКА ОГЛАШАВАЊА

Плаћена политичка оглашавања у електронским медијима дозвољена су у периоду од 30 дана прије дана избора, дакле – од 2. септембра 2016. године. Политичко оглашавање подразумијева емитовање огласа, јавних позива, спотова и било којег другог вида промоције политичког субјекта у трајању од укупно 30 минута седмично по политичком субјекту (за јавне електронске медије).

Цијене политичког оглашавања су исте за све политичке субјекте и усаглашене су са постојећим цјеновником маркетиншких услуга Радио Требиња.

Овдје можете преузети ЦЈЕНОВНИК: 2

Наруџбе за плаћено политичко оглашавање примају се од политичких субјеката директно, без посредника, односно путем правних или физичких лица која се за то овласте. Сваки политички субјекат мора поднијети захтјев за оглашавање најкасније 24 часа прије емитовања, са печатом и потписом овлаштеног лица.

Новчану накнаду за услуге објављивања, наручилац је дужан да уплати унапријед, према поменутом цјеновнику.

Радио Требиње има право да одбије да емитује политичко оглашавање ако:

а) оглашавање није наручено путем наруџбе у писаном облику,

б) оглашавање не задовољава професионалне стандарде и техничке стандарде у професионалном новинарству,

ц) ако је оглашавање противно Уставу или законима БиХ и правилима за учешће политичких партија у програму Радио Требиња.

Термини за политичке спотове, огласе и јавне позиве на таласу Радио Требиња су сваког дана у: 9 и 30, 14 и 30 и 16 и 40 часова.

Политички спотови неће, у складу са Правилником, бити емитовани непосредно прије, у току или  након вијести и централне информативне емисије. Редослијед емитовања политичких спотова биће одређен путем жријеба, а до тада, према редослиједу политичких субјеката овјерених за учешће на локалним изборима 2016.

Плаћене политичке емисије, у трајању до 20 минута, биће емитоване радним данима у 17 и 30, односно 18 и 30, те викендом, у претходно договореном термину. Плаћене политичке емисије морају се најавити најкасније 24 часа раније, уз претходну уплату овлаштеног лица и достављена имена учесника емисије.

БЕСПЛАТНО ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКАТА  

У периоду од 30 дана прије дана локалних избора, дакле – од 2. септембра, у складу са Изборним законом БиХ и Правилником о медијском представљању политичких субјеката у изборној кампањи (Регулаторна агенција за комуникације БиХ – РАК) у програму Радио Требиња биће организовано појединачно представљање политичких субјеката.

Правилником  је одређено да су јавни електронски медији дужни да омогуће политичким субјектима бесплатан термин за непосредно обраћање у периоду од 30 дана прије избора, у трајању од укупно три минуте по политичком субјекту за вријеме предизборне кампање. У изборном периоду,  бесплатно непосредно представљање у програму Радио Требиња износи до 20 минута по политичком субјекту.

Сваки политички субјекат ће имати најприје двије минуте за представљање своје листе/изборног програма, а потом по четири минуте за одговоре на питања из сљедећих области:

  1. Привреда и запошљавање ( до четири минута за одговор)
  2. Социјална политика (до четири минута)
  3. Инфраструктура ( до четири минута)
  4. Образовање, спорт и култура ( до четири минута)
  5. Порука бирачима (до два минута)

Послије сваке области огласиће се звучни сигнал који упозорава саговорника да пређе на другу тему.

Политички субјекти су  обавезни да, најкасније до 11 часова онога дана када учествују у програму, доставе у редакцију имена учесника.

Ове емисије у програму Радио Требиња емитују се радним данима, од 17 и 18  часова, по редослиједу одређеним жријебом.

ПРЕДСТАВЉАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ГРАДОНАЧЕЛНИКА ТРЕБИЊА

Кандидатима за градоначелника Требиња даје се могућност да гостују у програму Радио Требиња, у изборном периоду, у укупном трајању од по 45 минута.

Сваки кандидат за градоначелника ће најприје имати по два и по минута за представљање свог изборног програма, а потом по десет минута за одговоре на питања из сљедећих области:

  1. Привреда и запошљавање ( до 10 минута за одговор)
  2. Социјална политика (до 10 минута)
  3. Инфраструктура (до 10 минута)
  4. Образовање, спорт и култура (до 10 минута)

Кандидати за градоначелника ће на крају емисије имати по два и по минута за поруку бирачима.

Послије сваких десет минута огласиће се звучни сигнал који упозорава  кандидата да пређе на другу тему. Кандидати за градоначелника Требиња су обавезни да, најкасније до 11 часова, оног дана када учествују у програму, потврде своје учешће.

Представљање кандидата за градоначелника је од 17 часова, посљедње седмице предизборне кампање, односно 26. и 27. септембра, по редослиједу утврђеним жријебом.

Завршне поруке бирачима биће накнадно снимане и то оним данима када се поједини политички субјекти представљају. Те поруке трајаће до три минута по политичком субјекту, осим за кандидате за градоначелнике, чије завршне поруке бирачима могу трајати до пет минута.

Завршне поруке бирачима свих политичких субјеката овјерених за нашу изборну јединицу биће емитоване 30.септембра, од 17 часова, по редослиједу одређеним жријебом, најприје – кандидати за градоначелнике, а потом остали политички субјекти.

ПОНАШАЊЕ ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКАТА

Учесници у емисијама, у којима се представљају политичке партије и кандидати, појединачно, обавезни су на понашање које искључује вријеђање, клевете, омаловажавање и друге повреде личног интегритета и достојанства политичких ривала, као и институција државе. Ово важи и за садржај саопштења за јавност, политичких спотова и других обраћања у програму Радио Требиња. Таква обраћања неће бити емитована.

Најава политичких емисија биће емитована у Јутарњем програму Радио Требиња (у девет часова и 50 минута) и у најави програма у 11 часова и 50 минута.

Жријебом утврђени РЕДОСЛИЈЕД ПРЕДСТАВЉАЊА ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКАТА можете погледати ОВДЈЕ: 1

 

ИЗБОРИ 2016. НА ПОРТАЛУ radiotrebinje.com

У рубрици „Избори 2016“ портал radiotrebinje.com у изборном периоду од 2. септембра до 1. октобра 2016. године омогућиће представљање изборних програма и кандидата, у складу са утврђеним уређивачким правилима, бесплатно и на комерцијалној основи.

Сви политички субјекти верификовани за локалне изборе у Требињу током седмице ће бесплатно имати право на објављивања два саопштења за јавност (саопштење не смије би дуже од 1.500 карактера), те на извјештавање са једне конференције за новинаре (до 2.000 карактера).

Такође, портал radiotrebinje.com преузима обавезу извјештавања са централних предизборних трибина ових политичких субјеката (до 3.000 карактера, са фото-галеријом). У словне карактере не убрајају се размаци између ријечи.

Портал radiotrebinje.com задржава право на уређивачке интервенције у случају да је саопштење опширније од утврђеног броја карактера, када процјени да је преизборни садржај писан језиком непримјерним јавној комуникацији или да вријеђа достојанство других учесника у изборном процесу.

Поред бесплатно уступљеног простора, странице портала отворене су и за комерцијално оглашавање (банери или спонзорисани чланци), о чему се заинтересовани политички субјекти могу информисати на тел. 059/ 260-348 или на и-мејл: ciko.direktor@teol.net.

ЦЈЕНОВНИК ЗА ЗАКУП БАНЕР ПОЗИЦИЈА ЗА ПОЛИТИЧКЕ СУБЈЕКТЕ У ИЗБОРНОМ ПРОЦЕСУ 2016: 3

ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКАТА  У ЛИСТУ „ГЛАС ТРЕБИЊА“

Политичку субјекти имају право представљања и у листу „Глас Требиња“. Текст којим се представљају, поред наслова, може имати највише 4.368 словних знакова .

Текст мора стићи у редакцију „Гласа Требиња“ најкасније до 16. септембра 2016. године, до 14 часова.

Редослијед који добију политички субјекти на представљању за програм Радио Требиња, важиће и за лист „Глас Требиња“.

Текстови који не стигну до овог термина неће бити штампани и сматраћемо да је субјект одустао од овог начина представљања.