Јадранско – јонски коридор од изузетног значаја за регију

Ту је издвојио посебан интерес за изградњу дионице јадранско-јонскод аутопута кроз територију Босне и Херцеговине, који би пратио и могућа изградња пруге Никшић-Требиње-Чапљина, која је већ усаглашена између БиХ и Црне Горе, а чију студију је финансирала ЕУ.

20151204115019_340313

САРАЈЕВО I Развој транспортне мреже у земљама Западног Балкана, односно о екстензији паневропских транспортних коридора на земље које теже чланству у ЕУ била је тема разговора 11. годишњег састанка министара транспорта југоисточне Еуропе одржаном у Тирани.

На 11. министарској конференцији земаља чланица Транспортног обзерваторија југоисточне Еуропе (СЕЕТО) поред представника шест земаља регије, конференцији су присуствовали и представници Еуропске комисије односно директората за проширење и транспорт.

Министри су усвојили сет закључака за даљи рад и сарадњу у области развоја транспортне инфраструктуре, те модификовану свеобухватну мрежу транспортних коридора. Kонференција је одржана у озрачју самита лидера земаља Западног Балкана одржаном у августу ове године у Бечу, гдје је потврђена основна транспортна мрежа.

У име Босне и Херцеговине конференцији је присуствовао министар комуникација и промета Славко Матановић.

У свом излагању министар Матановић је представио сет мјера које је Босна и Херцеговина предузела у смислу испуњавања обавеза преузетих на самиту у Бечу. Успостављено је седам радних група и координацијски тим који ће пратити њихов рад.

Министар је информисао да је за градњу моста на Сави код Свилаја у току поступак јавне набавке, док је за мост у Градишци урађен нови, оптимизовани главни пројекат, што захтијева нову студију заштите околине, чија је израда у току.

Подсјетио је да Босна и Херцеговина придодаје велику важност еуропском коридору 5 ц, али и другим европским цестама које пролазе кроз нашу земљу.

Ту је издвојио посебан интерес за изградњу дионице јадранско-јонскод аутопута кроз територију Босне и Херцеговине, који би пратио и могућа изградња пруге Никшић-Требиње-Чапљина, која је већ усаглашена између БиХ и Црне Горе, а чију студију је финансирала ЕУ. Са Републиком Хрватском су вођени иницијални разговори о могућности продужења ове пруге према Kнину.

На 11. министарској конференцији земаља чланица Транспортног обзерваторија југоисточне Европе (СЕЕТО) поред представника шест земаља регије, конференцији су присуствовали и представници Европске комисије односно директората за проширење и транспорт.

Независне новине