Javna rasprava u Trebinju: Zakon o radu na ispitu

TREBINJE │ U organizaciji Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite RS, u saradnji sa projektom „Podrška socijalnim partnerima u socijalnom dijalogu“, danas je u Trebinju održana javna rasprava o primjeni Zakona o radu, kojoj su prisustvovali predstavnici resornog ministarstva, Agencije za mirno rješavanje radnih sporova RS, javnih institucija i ustanova, brojni članovi Saveza sindikata RS sa područa istočne Hercegovine i svega nekolicina trebinjskih poslodavaca.

Prisutni predstavnici Saveza sindikata RS bili su jednoglasni u ocjeni – da je neophodno donošenje izmjena i dopuna postojećeg ili donošenje novog Zakona o radu, trebinjski poslodavci, koji nisu učestovali u raspravi, kažu da podržavaju dalji dijalog sa socijalnim partnerima, dok iz resornog minisitarstva navode da će se analiza primjene Zakona o radu naći pred Socijalno-ekonomskim savjetom RS krajem godine i da će nakon toga Vlada RS sa socijalnim partnerima donijeti odluku o eventualnim korekcijama Zakona.

„Cilj Vlade RS i resornog ministarstva je da kao svoju programsku aktivnost do kraja ove godine izvrši analizu primjene Zakona o radu RS. Ovdje smo u Trebinju da čujemo šta o aktuelnom zakonu misle naši socijalni partneri, sindikalci i poslodavci, naučni i stručni radnici i svi oni koji primjenjuju zakon o radu, da kažu u kojoj mjeri imaju problema u primjeni toga zakona“, kaže Rajko Kličković, načelnik Odjeljenja za rad i zapošljavanje i drugostepene inspekcijske poslove u Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite RS.

On navodi da će nakon javnih rasprava stručni tim, sačinjen od pravnika i ekonomista i statističara sačiniti dokument – Analizu primjene Zakona o radu koju će krajem godine razmatrati Ekonomsko-socijalni savjet RS, kako bi se sagledalo da li ima potrebe i u kojoj mjeri treba intervenisati u Zakonu o radu.

„Smatramo da neće biti potrebe za donošenje novog Zakona o radu. Vjerovatno će se trebati neke odredbe precizirati i naći neka zajedničku mjeru kako doći do opšteg kolektivnog ugovora i granskih ugovora u realnom sektoru a da ne budu povrijeđeni međunarodni standardi.Kada će doći do izmjena ili rada na ovom zakonu – odlučiće Vlada RS, uz konsenzus socijalnih partnera“, kaže Kličković.

Prema njegovim riječima, na prethodnih šest javnih rasprava, koje su počele trećeg oktobra u Doboju, zabilježen je mali odziv poslodavaca, kao i nadzornih organa, odnosno inspekcije rada, koje, po njemu, “najviše mogu reći šta to nije u praksi primjenjivo, gdje se zbog nekih zakonskih nedorečenosti i nepreciznosti krše prava radnika“.

Borislav Radić, direktor Agencije za mirno rješavanje radnih sporova RS ističe da ga raduje aktivno učešće sindikalnih organizacija u javnim raspravama, izražavajući nadu da će se iznaći načini za dalje preciznije definisanje člana 201 Zakona o radu, koji se u javnim raspravama pokazao kao sporan.

„Raduje me aktivno učešće sindikalnih organizacija, konretno Saveza sindikata RS, čija je podrška 2015. i 2016. godine izostala prilikom izrade novog Zakona o radu. Ono za čime žalimo je da nakon 21 mjesec aktivno razgovaramo o primjeni ovoga zakona u praksi, kao da nije zaživio, a najbolji pokazatelj da jeste – je broj radnih sporova koje smo imali u 2016 i 2017. imali. U 2017. za prvih 9 mjeseci smo zaprimili 1.532 radna spora, posredstvom Agencije okončano je njih 1350, a preko 800 sporazuma imamo zaključeno u ovoj godini. To automatski znači da ti sporovi neće doći na sud. Preko 75 odsto sporova riješi se sporazumno između radnika i poslodavca posredstvom Agencije“, precizira Radić.

Dragan Simović, izvršni sekretar Regionalnog sindikalnog centra Trebinje navodi da je aktuelnim zakonom pogaženo kolektivno pregovaranje i da su neophodne izmjene i dopune postojećeg ili donošenje novog Zakona o radu.

„Postojeći zakon, koji je stupio na snagu 20. janaura 2016, donesen je po hitnom postupku, bez provedenih javnih rasprava. Sindikat je bio apsolutno protiv da se najvažniji zakonski akt poslije Ustava donosi na ovakav način. Već tada smo znali da će primjena ovog zakona ići veoma teško i da će primjene pojedinih njegovih odredbi izazvati poremećaj u ostvarivanju radničkih prava, što se i pokazalo. To su, na svoj način, potvrdili i predstavnici resornog ministarstva, kao i poslodavci svojim nedolaskom na današnju javnu rasrpavu, izuzev svega dva tri-poslodavca, i u ogromnom broju, predsjednici sindikalnih organizacija sa područja istočne Hercegovine“, kaže Simović.

Dodaje da je aktuelnim zakonom istrgnuto kolektivno pregovaranje iz ruku sindikata, a Pravilnik o radu nametnut kao opšti akt, koji je u praksi postao pravilo a ne izuzetak.

„Aktuelnim Zakonom pogaženo je kolektivno pregovaranje, koje je istrgnuto iz ruku sindikata, kao jedino oružje kojim mogu da poprave svoja određena prava, tako da su pojedine odredbe u prvi plan Zakona o radu stavile Pravilnik o radu, koji donosi isključivo poslodavac, bez ikakvog uticaja sindikata, odnosno predstavnika radnika. Generalni stav Saveza sindikata RS jeste da su neophodne izmjene i dopune postojećeg ili donošenje novog Zakona o radu“, zaključuje izvršni sekretar Regionalnog sindikalnog centra Trebinje.

Rajko Ćapin, direktor Doma penzionera Trebinje, kaže da podržava dalje dijaloge sa socijalnim partnerima, kako bi se poboljšao status radnika.

„Podržavamo dijalog među socijalnim partnerima kako bi se poboljšao položaj radnika. Smatram da ovakvih dijaloga, poput današnje javne rasprave treba biti i češće, kako bi se došlo do zadovoljavajućih rješenja. I sam, kao poslodavac, nastojaću da radim na poboljšanju položaja zaposlenih jer nezadovoljan radnik nije dobar ni sebi ni firmi, ustanovi, u kojoj je zaposlen“, kaže Ćapin.

Osma javna rasprava o primjeni Zakona o radu, u organizaciji resornog ministarstva, sutra će, nakon Doboja, Bijeljine, Zvornika, Prijedora, Istočnog Sarajeva, Foče i Trebinja, biti održana i u Administrativnom centru Vlade RS u Banjaluci.

V.M.