Javni poziv nezaposlenim licima za korišćenje sredstava po Programu podrške samozapošljavanju

Javni poziv nezaposlenim licima za korišćenje sredstava po Programu podrške samozapošljavanju u 2018. godini možete preuzeti na sajtu Gradske uprave.