Jesu li platani bolesni?

335052_1
TREBINJE | U Trebinju će sutra biti predstavaljena analiza stanja stabala platana u bašti hotela „Platani“ sa prijedlogom mogućih mjera.
O stanju stoljetnih platana i daljim aktivnostima oko njihovog održavanja govoriće stručnjaci iz Istraživačko razvojnog i projektnog centra u Banjaluci, sa Šumarskog fakulteta u Banjaluci i Beogradu i iz preduzeća „Zelenilo“ Beograd.
Prezentacija počinje u 11 časova u kino sali trebinjskog Kulturnog centra.

R.T.