Jednostavnije organizovanje zdravstvene zaštite

IMG_5601
TREBINJE | Izmjene Zakona o zdravstvenoj zaštiti doprinijeće jednostavnijem i praktičnijem organizovanju zdravstvenog sistema u Republici Srpskoj, istaknuto je u danas u Trebinju, na javnoj raspravi o Nacrtu ovog zakona.
Pomoćnik ministra zdravlja i socijalne zaštite u Vladi Republike Srpske Milan Latinović rekao je da će ovim izmjenama biti regulisane i pojedine profesije u zdravstvu.
“Uočili smo pojednine teškoće u primjeni zakona koji je donesen 2009. godine i odlučili smo da uradimo izmjene i dopune ovog zakona, koje se odnose na samu organizaciju zdravstvenih ustanova“.
IMG_5599
Latinović je naveo da se prema novim izmjenama, doktori medicine, poslije završenog Medicinskog fakulteta, odmah mogu zaposliti.
On je pojasnio da će doktori nakon završenog fakulteta imati mogućnost da rade u postojećim zdravstvenim ustanovama, novoosnovanim ambulantama za liječenje i zdravstvenu njegu ili unutar ustanova socijalne zaštite koje se bave problemima starih lica ili djece i omladine ometene u razvoju.
Latinović je dodao da u prethodnom zakonskom rješenju nisu postojale ambulante za liječenje, zdravstvenu njegu i rehabilitaciju, već samo ambulanta porodične medicine, što u buduće neće biti slučaj.
„Jedan dom za stara lica koji ima značajan broj korisnika nije mogao da ima svoju zdravstvenu ambulantu, a sada će moći da zaposli doktora medicine, tehničara i da ima svoje zdravstve usluge“, pojasnio je Latinović.
Rok za specijalizaciju doktora porodične medicine predloženim izmjenama produžen je do 2020. godine, a domovi zdravlja proširuju svoje djelatnosti, posebno kada je riječ o dijagnostici.

M.I.