Kasno za sanaciju „Bobar banke“

326816_1
BIJELJINA | Kasno je za sanaciju Bobar banke, rekao je prinudni upravnik Bobar banke Savo Ševaljević nakon sastanka sa najvećim akcionarima u ovoj banci.
Ševaljević kaže da najveći problem predstavljaju dugovanja i dati krediti koji će se teško naplatiti.
10 velikih akcionara Bobar banke u roku od 8 dana treba pismeno da se izjasne da li će svoja sredstva uložiti u kapitalizaciju i saniranje banke, rekao je Ševaljević.
„Usmeno su oni dali određenu saglasnost da hoće, međutim, nisam baš siguran da su njihovi kapaciteti baš takvi da bi mogli sanirati banku“, smatra Ševaljević.
Prognoze za sanaciju Bobar banke nisu optimistične, s obzirom na dugovanja i kredite koje će biti teško naplatiti.
„Mislim da se zakasnilo sa sanacijom, ali dok živim, nadam se“, rekao je Ševaljević.
BNTV