Kипарски Титон Холдингс жели преузети требињску Травунију

ТРЕБИЊЕ │ ТИТОН Холдинг са Kипра објавио је тендер понуду за преузимање друштва Травунија а.д. Требиње.

Титон не посједује акције у Травунији, а обавезао се да ће за сваку акцију у понуди платити 0,251 KМ, што је виша цијена од просјечне пондерисане цијене акција на берзи у посљедњих шест мјесеци.

Титон намјерава, уколико за то буду испуњени услови, побољшати организационо и функционално обављање дјелатности Травуније.

Пословање друштва ће унаприједити тако што ће друштво у овој и у наредној пословној години рекоструисати пословне објекте, који се налазе у власништву Травуније, чиме ће се створити услови за повећање прихода по основу издавања пословних простора у закуп на дужи рок, и под повољнијим условима.

Друштво намјерава да већину пословних објеката, након завршене реконструкције и адаптације изда у закуп познатим и брендираним трговачким фирмама, које послују по утврђеним стандардима.

Титон је у тендер понуди навео да нема намјеру мијењати сједиште Друштва а број запослених ће се увећавати зависно од обима посла.

Травунија је за шест мјесеци 2017. године остварила нето добит 74 хиљаде KМ, а запошљавала је 13 радника.

У 2016. години друштво је пословало са добити послије пореза од 146 хиљада KМ, а од закупнина је приходовало 421,8 хиљада KМ.

Некретнине, постројења и опрема имали су вриједност у 2016. години од 2,1 милион KМ.

Капитал