Kontrolom oborinskih voda do uslova za urbanizaciju Zasad polja

TREBINJE │ Završeni su radovi na izgradnji kolektora oborinske kanalizacije u ulici Nova u Zasad polju, koji će oborinske vode iz Hrupjela i visinskih područja Zasada prevoditi u korito Trebišnjice, a time stvoriti i uslove za nesmetan urbani razvoj nove gradske zone.

Načelnik Odjeljenja za prostorno uređenje Grada Trebinja Marko Rikalo za Radio Trebinje podsjeća da je ranije izgradnjom oborinskog kolektora u ulici S-1, drugoj komunikacijskoj osovini naselja koje „niče“ u Zasad polju, omogućeno prevođenje dijela ovih voda, pa će sada, sa dva kolektora u paru, vode koje se spuštaju iz Hrupjela i Zasada, a koje su pri visokom režimima padavina pravile ozbiljne probleme naseljima u podnožju – po prvi put upotpunosti biti iskontrolisane.

„Ovim će biti riješeni problemi plavljenja i naselja u krugu nekadašnjeg Luča i novog koji se gradi u Zasad polju, ali i domaćinstava u Zasadu koji je jednim dijelom plavio od oborinskih voda. A što je najvažnije, rješavanje oborinskih voda omogućiće nastavak izgradnje tog dijela grada“, ističe Rikalo.

On dodaje da je izgradnja kolektora u ulici Nova bila složen poduhvat za projektovanje i izvođenje jer je urbanizacijom prostora u krugu nekadašnjeg „Luča“ dodatno smanjen ionako nepovoljan pad, neophodan za izgradnju ove infrastrukture.

„Odabirom cijevi većeg profila uspjeli smo da sve oborinske vode – sa Klisa, hrupjelske i zasadske vode, tim kolektorom dovodemo do rijeke Trebišnjice. Na samom ulazu u rijeku postavljen je tablasti zatvarač, koji će u uslovima visokog vodostaja sprečavati povratni udar, odnosno upliv voda Trebišnjice u oborinski kanal, a vode koje dolaze kanalom će hidropumpnom opremom biti prepumpavane i posebnom cijevi prebacivane u Trebišnjicu“, pojasnio je Rikalo.

Radove na oborinskom kolektoru u ulici Nova je izvodilo preduzeće „HP investing“ iz Mostara, a gradsku kasu koštali su 300.000 KM.

Rikalo ističe da je završetak kolektora oborinske kanalizacije bio i preduslov da se krene u izgradnju i asfaltiranje novih ulica, koje će spajati naselje „Luč“ i magistralni put za Mostar.

R.S.