Ministarstvo pravde: Cilj Strategije – smanjenje stepena korupcije

BANJALUKA │ U Ministarstvu pravde Republike Srpske Srni je danas rečeno da je u Srpskoj neophodno stvoriti pretpostavke za aktivno učešće pojedinaca i organizacija u efektivnoj realizaciji politika, programa i mjera za borbu protiv korupcije, te ojačati povjerenja građana u institucije.

Vlada Republike Srpske uputila je u skupštinsku proceduru Nacrt strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srpskoj od 2018. do 2022. godine.

„Vizija Strategije jeste aktivan angažman svih releventnih učesnika u borbi protiv korupcije u Republici Srpskoj, da bi bio smanjen stepen korupcije u svim sferama društva, dalje socio-ekonomske reforme i razvoj Srpske, minimalna tolerancija koruptivnog ponašanja, njeno proaktivno otkrivanje i efikasno procesuiranje“, ističu u Ministarstvu pravde.

I u ovom dokumentu biće zadržan trostubi pristup borbe protiv korupcije, a koji podrazumijeva edukaciju, prevenciju, otkrivanje i istragu krivičnih djela korupcije, procesuiranje i sankcionisanje izvršilaca krivičnih djela, te oduzimanje imovinske koristi stečene izvršenjem krivičnih djela.

Komisija za sprovođenje Strategije borbe protiv korupcije utvrdila je rizične oblasti u kojima bi se trebalo djelovati u narednom strateškom periodu.

„Identifikovane oblasti su republička uprava i lokalna samouprava, unutrašnji poslovi, pravosuđe, javne službe sa posebnim osvrtom na zdravstvo i obrazovanje, zatim zapošljavanje i sukob interesa, imovinsko-pravni odnosi, finansije i privreda, te nevladin sektor, političke organizacije i mediji“, navode u Ministarstvu pravde.

Na bazi analize stanja i identifikovanih strateških pitanja utvrđeno je pet strateških ciljeva.

„Ciljevi su jačanje pravnog i institucionalnog okvira za borbu protiv korupcije, efektivnije iskorištavanje postojećih kapaciteta i unapređenje saradnje u detekciji i procesuiranju koruptivnih djela, jačanje transparentnosti i integriteta javnog sektora“, kažu u resornom ministarstvu.

Nacrt strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srpskoj od 2018. do 2022. godine, Narodna skupština Republike Srpske trebalo bi da razmatra na predstojećoj sjednici koja je zakazana za 6. februar.

Izvor: SRNA