Nјegošu od Blaža

Deda Mraz nam je za Novu godinu doneo i najnoviji teritorijalni spor u Evropi, između BiH i Crne Gore, oko Sutorine…

lazanski
Ko god da je mislio da se Srbi i Bošnjaci u BiH ne mogu nikako da slože, sada se prevario. Deda Mraz nam je za novu 2015. godinu doneo i najnoviji teritorijalni spor u Evropi, spor između BiH i Crne Gore oko malog komada zemlјe na ulazu u Bokokotorski zaliv.
Taj strateški komad zemlјe nosi ime Sutorina i stisnut je negde između Prevlake, koja je hrvatska teritorija, i opštine Herceg Novi, kojoj sada i pripada. Na tom prostoru živi, istina prema popisu iz 2003. godine, 607 stanovnika koji se većinski izjašnjavaju kao Srbi.
Nekada je Sutorina katastarski ulazila u sastav sreza Trebinje, ali je 1947. godine drug Đuro Pucar-Stari u ime BiH svojom volјom i bez ikakvog državnog dokumenta predao Sutorinu Crnoj Gori, odnosno drug Đuro Pucar Stari je naredio srezu Trebinje da se katastarske knjige Sutorine predaju drugu Blažu Jovanoviću, koji je knjige preuzeo u ime Crne Gore. Ima i onih koji kažu da je Sutorina samo zamenjena za područje Lovište na Sutjesci.
Ipak, drug Đuro Pucar Stari je ušao u istoriju, kao prvi čovek na jugoslovenskim prostorima koji je tiho, skoro tajno i svakako podmuklo promenio avnojevske granice naše mile otadžine. Tako ga sada u Sarajevu optužuju i Bošnjaci i Srbi, samo Hrvati mudro ćute.
Shodno tom istorijskom činu Rusi sada ne treba previše da se lјute na druga Nikitu Hruščova, koji je takođe samostalno i bez ikakve državne odluke predao 1954. godine Krim Ukrajini.
Jer, drug Đuro Pucar Stari je to isto sa Sutorinom uradio sedam godina pre druga Nikite, mora da su išli u istu školu i na vreme shvatili da onaj ko drži Krim drži celo Crno more, a onaj ko drži Sutorinu drži ulaz u Boku i celu Boku, a ko drži celu Boku drži i Otrant, a ko drži Otrant drži i celo Sredozemno more, a ko drži Sredozemno more drži i Suecki kanal.
A ko drži Suecki kanal drži i naftu, odnosno tankere s naftom. Samo ne znam šta sada da drže kada je cena nafte tako bedno pala…
Da, i drug Blažo Jovanović je zbog Sutorine ušao u istoriju, doduše on je kasnije ušao u istoriju još jednom, ali tada po jednom vencu. Koji, istina, ima veze sa „Gorskim vijencem”.
Jer kada su delegacije svih jugoslovenskih socijalističkih republika polagale venac na novom mauzoleju Nјegoša na Lovćenu, na vencu, koji je u ime Crne Gore položio drug Blažo Jovanović, pisalo je: „Nјegošu od Blaža”.
Toj primopredaji katastarskih knjiga strateški važnog mesta Sutorina prethodilo je ispitivanje mišlјenja građana dotičnog mesta kome oni žele da pripadnu, a taj je zadatak u ime CK SK BiH dobio drug Vlado Šegrt, narodni heroj, inače ratni komandant 10. hercegovačke divizije i čuveni bacač bombi na italijanske tenkove u tom kraju.
Ne znam kako je ispitivanje narodne volјe obavio drug Šegrt, na koji način, da li je išao od kuće do kuće, onako demokratski, ili je drug Đuro sve već unapred sredio sa drugom Blažom. Pa nije ni bilo potrebno kupovati glasove građana.
Mislim, ovih u Sutorini. A kako i da kupujete glasove, šta da im date, kilo šeđera u kocki i litar ulјa? Tada je naš narod bio ponosan, a uostalom evro još nije ni postojao.
U Sarajevu sada tvrde da su još 2006. godine tražili pokretanje postupka međunarodne arbitraže po pitanju Sutorine. Poslednja sednica Predsedništva BiH govori o postupku za pregovore radi zaklјučivanja ugovora o državnoj granici između BiH i Crne Gore.
Profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu gospodin Suad Kurtčehajić kaže „da bi konačna predaja mesta Sutorine Crnoj Gori bila veleizdaja”. Donedavni srpski član Predsedništva BiH gospodin Nebojša Radmanović rekao je „da postupak oko utvrđivanja granice sa Crnom Gorom mora biti rađen ispočetka, iako je granična linija na terenu utvrđena”.
Čemu onda sve ispočetka? Profesor Kurtčehajić se poziva na Berlinski kongres iz 1878. godine i tvrdi da je još tada bio utvrđen izlazak BiH na more kod Neuma i kod Sutorine, da je kod stvaranja avnojevske Jugoslavije BiH imala najjasnije granice i to one utvrđene Berlinskim kongresom i da je predsedništvo AVNOJ-a na sednici od 24. februara 1945. godine donelo odluku da se u BiH uspostave granice utvrđene na Berlinskom kongresu.
Profesor Kurtčehajić kaže da za svoje tvrdnje ima dokaze, da se ti dokazi o granicama BiH nalaze u Beču. Politički krugovi u Sarajevu očekuju po tom pitanju saradnju s Bečom, očekuje se i da austrijski ministar spolјnih poslova Sebastijan Kurc pomogne profesoru Kurtčehajuiću oko Sutorine.
Neki krugovi predlažu da Sutorina dobije status distrikta, kao Brčko. Crna Gora sve to odbija i smatra da je pitanje Sutorine rešeno, odnosno da je to mesto odavno u Crnoj Gori. Ispada da je drug Blažo pravilno napisao na vencu velikom vladici: „Nјegošu od Blaža”.
A avnojevske granice? Bez avnojevske Jugoslavije nema ni avnojevskih granica. Bar ne svuda, biće toga još…
Miroslav Lazanski/Politika