Најбогатије државе: Мале али пуне пара

Иако спадају међу најмање државе на свету, Катар, Луксембург и Сингапур су и три најбогатије на земаљској кугли.

Доха у Катару

На основу података Међународног монетарног фонда (ММФ) о БДП по становнику, „Глобал финанце магазине“ је направио ранг-листу, која открива које су земље најсиромашније, а које најбогатије.

Сингапур

Да би упоредили животни стандард у различитим земљама, у анализи су се руководили и паритетом куповне моћи (ПКП), који узима у обзир трошкове живота и стопу инфлације.

Према овом критеријуму, Катар, на источној обали Арабијског полуострва, био је најбогатија земља на свету у периоду 2009-2013, док је Демократка Република Конго била најсиромашнија.

Луксембург

Луксембург, с просечним БДП по становнику од 79.593,91 долара, заузео је друго место. Овако висок број је делом последица великог броја људи који раде у овој малој земљи, а живе у суседној Француској, Немачкој и Белгији. Они повећавају укупан износ на коме се заснива калкулација БДП по становнику, али будући да не живе у земљи, нису узети у обзир при израчунавању просека.

Мапа најбогатијих и најсиромашнијих држава на свету – Тамније црвено: Висок БДП према глави ставновника, Светло црвено: најнижи БДП према глави ставновника

23 најбогатије државе на свету

Блиц