Najbogatije države: Male ali pune para

Iako spadaju među najmanje države na svetu, Katar, Luksemburg i Singapur su i tri najbogatije na zemaljskoj kugli.

Doha u Kataru

Na osnovu podataka Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) o BDP po stanovniku, „Global finance magazine“ je napravio rang-listu, koja otkriva koje su zemlje najsiromašnije, a koje najbogatije.

Singapur

Da bi uporedili životni standard u različitim zemljama, u analizi su se rukovodili i paritetom kupovne moći (PKP), koji uzima u obzir troškove života i stopu inflacije.

Prema ovom kriterijumu, Katar, na istočnoj obali Arabijskog poluostrva, bio je najbogatija zemlja na svetu u periodu 2009-2013, dok je Demokratka Republika Kongo bila najsiromašnija.

Luksemburg

Luksemburg, s prosečnim BDP po stanovniku od 79.593,91 dolara, zauzeo je drugo mesto. Ovako visok broj je delom posledica velikog broja ljudi koji rade u ovoj maloj zemlji, a žive u susednoj Francuskoj, Nemačkoj i Belgiji. Oni povećavaju ukupan iznos na kome se zasniva kalkulacija BDP po stanovniku, ali budući da ne žive u zemlji, nisu uzeti u obzir pri izračunavanju proseka.

Mapa najbogatijih i najsiromašnijih država na svetu – Tamnije crveno: Visok BDP prema glavi stavnovnika, Svetlo crveno: najniži BDP prema glavi stavnovnika

23 najbogatije države na svetu

Blic