Nema zamora od proširenja Unije

327465_1
PODGORICA l Otvaranje četiri nova poglavlja u pregovorima Crne Gore sa EU jasan je znak da nema zamora od proširenja i da je Unija ozbiljno posvećena unapređenju i podržavanju budućih reformi, ocijenio je šef Delegacije EU u Crnoj Gori Mitja Drobnič.
„Mi ćemo nastaviti da podržavamo Crnu Goru ukoliko je ona spremna da napravi neophodne korake naprijed. Nadam se da je crnogorski put prema EU upravo dobio snažan podsticaj“, naveo je Drobnič.
Govoreći o pregovaračkom poglavlju 18 – Statistika, on je rekao da će unaprijeđeni kapaciteti u tom smislu pomoći boljem informisanju u procesu donošenja odluka, posebno, ali ne i jedino, kada se govori o ekonomskom razvoju.
„Poglavlje 28 – Zaštita potrošača i zdravstvena zaštita ima za cilj da obezbijedi da su potrošački proizvodi sigurni, da unutrašnje tržište EU radi za dobrobit potrošača i da je zdravlje građana zaštićeno i da se unapređuje“, pojasnio je Drobnič.
Prema njegovim riječima, poglavlje 29 – Carinska unija predstavlja srž Evropske unije i stvara neophodnu vezu između trgovinske politike EU i unutrašnjeg tržišta, prenose crnogorski mediji.
„Poglavlje 33 – Finansijske i budžetske odredbe tiče se davanja za i iz budžeta EU. Da bi dala doprinos budžetu EU, ali isto tako i da bi primila sredstva iz budžeta, Crna Gora mora da izgradi odgovarajuće mehanizme“, zaključio je Drobnič.
Crna Gora je juče u Briselu otvorila četiri nova pregovaračka poglavlja u okviru procesa pristupnih pregovora sa EU.
RTS