Ниже цијене мобилне телефоније од љета

Mobilni-telefon-druzenje

САРАЈЕВО │ Регулаторна агенција за комуникације (РАК) у БиХ објавила је данас Одлуку о усклађивању цијена услуга мобилне телефоније чиме би требало доћи до знатнијег појефтињења услуга које пружају телеком оператери.

Овом одлуком услуге телеком оператера морају бити усклађена са цијенама идентичних услуга оператера у региону. Одлука, а самим тим и јефтиније услуге, ступиће на снагу 1. јуна, односно 1. јула ове године.

Између осталог, телеком оператерима се налаже да свим корисницима изједначе цијене за позиве из мобилне мреже према другим фиксним мрежама са цијенама позива из мобилне мреже према властитој фиксној мрежи.

У склопу свих постпаид и препаид тарифних пакета, цијене позива из мобилне мреже према фиксним и мобилним мрежама у иностранству не могу бити веће од граничних цијена кориштења говорне услуге у међународном саобраћају дефинисаних чланом 13. Правила 67/2012 о моделу ребаланса цијена говорних телефонских услуга у БиХ; у складу постпаид и препаид тарифних модела у којима постоји наплата успоставе позива примјене или обрачунска јединица 1 секунда или укину наплате успоставе позива.

Успостава позива се изузетно може наплаћивати за бонус минуте које корисник добија у оквиру пакета који укључују неограничен саобраћај (Флат пакети), тарифна опција, тарифних пакета који укључују бесплатне викенд минуте и слично.

За препаид кориснике трајање рачуна након надопуне рачуна износом 10,00 КМ и више, мора вриједити најмање 90 дана од надопуне (у периоду од 90 дана кориснику омогућити долазне и одлазне позиве).

РАК је прије доношења ове одлуке урадио опсежну анализу стања на тржишту у протеклих неколико година. Закључено је да не постоји довољна конкуренција, а РАК наводи да постоје знакови олигополног понашања три доминантна оператера.

Сва три телеком оператера имају сличне понуде, а број прелазака из једног телекома у други код корисника је врло риједак тако да оператери имају стабилно тржиште. Анализом цијена установљено је да бх. телеком оператери имају знатно скупље услуге, посебно у домену средњих и великих корисника.

Независне новине