Novi set zakona protiv rada na crno

radnici
BANJALUKA | Vlada RS utvrdila je izmjene novog seta reformskih zakona s ciljem suzbijanja sive ekonomije, a najvažnije novine odnose se na davanje većih ovlašćenja inspektorima i na bolju zaštitu prava radnika, dok će rad na crno biti kažnjavan zatvaranjem firmi.
U novom paketu zakona koji će biti izmijenjeni nalaze se Zakon o zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti, Zakon o inspekcijama, Zakon o poreskom postupku, Zakon o sistemu javnih službi i Zakon o komunalnoj policiji. Utvrđen je i akcioni plan za suzbijanje sive ekonomije.
Ministar finansija RS Zoran Tegeltija rekao je da je opredjeljenje Vlade da budu proširena ovlašćenja kontrolnih organa kada su u pitanju neregistrovana djelatnost i neprijavljeni radnici. Dodao je da su ovlašćenja data i komunalnoj policiji, koja ih do sada nije imala.
– Definisali smo da radnici mogu početi da rade u nekoj firmi tek nakon što budu prijavljeni u Poreskoj upravi i dobiju identifikacionu karticu. Predvidjeli smo i oštrije sankcije za neregistrovanu djelatnost i neprijavljene radnike. U oba slučaja te sankcije podrazumijevaju zatvaranje objekata, odnosno one koji budu imali radnike na crno tretiraćemo kao neregistrovanu djelatnost – istakao je Tegeltija.

Kazao je da se do sada dešavalo da radnik nikada nije bio prijavljen u Poreskoj upravi niti su mu uplaćivani porezi i doprinosi iako je imao ovjerenu radnu knjižicu i pečat poslodavca.
– Poreska uprava nije bila zadužena za kontrolu prijavljivanja radnika i ona će tek sad dobiti ta ovlašćenja. To je način da zaštitimo ljude, da ih niko ne obmanjuje vodeći ih da su u radnom odnosu, a zapravo nisu prijavljeni – rekao je Tegeltija.
Najviše neprijavljenih radnika, prema riječima Tegeltije, je u građevinarstvu i uslužnim djelatnostima, a dešavalo se i da preduzeća sa velikim profitom imaju malo prijavljenih radnika.
Prvenstveni cilj ovih zakonskih rješenja nije finansijski efekat, nego zaštita radnika i dobrih poslodavaca, što će se pozitivno odraziti i na javne finansije. Naš je cilj da, ukoliko bude dobrih efekata, idemo sa daljim rasterećenjem privrede jer smatramo da će time biti puno više onih koji bi iz sive zone prešli u legalnu djelatnost – istakao je Tegeltija.
Direktor Inspektorata RS Predrag Tomić rekao je da će svih 248 inspektora koji rade u ovoj instituciji dobiti ovlašćenje da kontrolišu da li firma legalno posluje, uplaćuje doprinose i prijavljuje radnike. Kazao je da se Inspektorat sastoji od 13 inspekcija, čija su ovlašćenja tačno definisana i da se ovom rješenju pristupilo da ne bi došlo do povećanja troškova kroz novo zapošljavanje u inspekciji u oblasti rada.
Inspektorima su data veća ovlašćenja i ako u toku kontrole otkriju nedozvoljene aktivnosti, imaju pravo da zatvore preduzeće na najmanje 15 dana – izjavio je Tomić i dodao da, ukoliko inspektor konstatuje da neko radi nelegalno, ima pravo da mu oduzme svu robu i predmete.
Direktor Poreske uprave RS Zora Vidović istakla je da su akcionim planom za borbu protiv sive ekonomije predviđene zajedničke operativne aktivnosti svih inspekcija, Poreske uprave, MUP-a i Republičke uprave za igre na sreću, te koordinaciono tijelo koje bi rješavalo sukob njihovih nadležnosti. Dio akcionog plana odnosi se i na usavršavanje inspektora, a predloženo je da svi inspektori budu sertifikovani svake četiri godine u namjeri da se usavršavaju. Ona je navela i da je izmjenama Zakona o državnim službenicima, koje će biti predložene u narednom periodu, predviđeno da svi inspektori za koje se dokaže učešće u korupciji ne mogu više nikada obavljati taj posao bez obzira na to na kakvu kaznu bili osuđeni.
– Do sada se inspektor koji je osuđen na zatvorsku kaznu do šest mjeseci mogao ponovo vratiti na tu poziciju. Na ovaj način želimo da to eliminišemo i da takav čovjek više nikada u inspekciji ne može da radi – rekla je Vidovićeva.

Novi zakoni
Zoran Tegeltija je rekao da će setom izmjena zakona koje su juče usvojene početi ključni obračun sa sivom ekonomijom, a da će u toku maja pristupiti izradi još jednog seta zakona koji se odnosi na privredni sistem.
– Taj set zakona podrazumijeva i Zakon o stečajnom postupku, Zakon o privrednim društvima i nekoliko zakona iz oblasti reforme javnog sektora – naglasio je Tegeltija.

Najveći problemi koji su identifikovani
– neregistrovana djelatnost
– rad na crno
– neregistrovan promet
– nedovoljna saradnja između kontrolnih organa

Novine koje donose izmjene zakonskih rješenja
– prijava radnika prije početka rada
– oštrije sankcije
– svi inspektori kontrolišu firme
– inspektori će moći da zatvore firme
– zajednički rad inspekcija, poreznika i policije
– ovlašćenja dobila i komunalna policija
– sertifikacija inspektora svake četiri godine

Izvor: Glas Srpske