Od 1. januara novi uslovi za penzionisanje žena u Srbiji

 

20141223162326_280368
BEOGRAD l Od 1. januara 2015. godine starosna granica za odlazak žena u penziju pomjera se za šest mjeseci, odnosno na 60 godina i šest mjeseci i najmanje 15 godina radnog staža, saopštio je Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje.
Fond PIO podsjeća građane da od 1. januara 2015. godine stupaju na snagu nove odredbe Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.
Navodi se da će se do 2032. godine kod žena postepeno pomjerati uslovi za penzionisanje u pogledu godina života, da bi od te godine i žene imale uslov za punu starosnu penziju sa navršenih 65 godina života.
Kod muškaraca i dalje važe uslovi penzinisanja sa 65 godine života i najmanje 15 godina staža.
Osim ovog osnova za punu starosnu penziju, i muškarci i žene mogu to pravo ostvariti sa navršenih 45 godina staža, bez obzira na godine života.
Od 1. januara i muškarci i žene će imati mogućnost prijevremenog penzionisanja, tako što će muškarcima biti potrebno 40 godina staža i najmanje 55 godina života, a ženama 36,4 godine staža i najmanje 54,4 godina.
U ovom slučaju, penzija se trajno umanjuje za 0,34 odsto za svaki mjesec prije navršenih godina života propisanih za sticanje prava na punu starosnu penziju u toj kalendarskoj godini.
Ukupan iznos umanjenja za prijevremenu penziju maksimalno može da iznosi 20,4 odsto.
Agencije