Од 1. јануара прикупљање средстава у Фонд солидарности

БАЊА ЛУКА I Од 1. јануара почеће потпуна примјена Закона о Фонду солидарности за лијечење дјеце у иностранству у дијелу који се односи на прикупљање средстава у овај фонд.

Из Фонда здравственог осигурања /ФЗО/ Републике Српске саопштено је да ће тада почети потпуна примјена члана шест Закона о Фонду солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству.

Тим чланом предвиђено је да Фонд прикупља средства из буџета Републике у износу од 0,025 одсто остварених пореских и непореских прихода у претходној фискалној години, умањених за износ доприноса за социјално осигурање, затим, од посебног доприноса за солидарност на терет буџетских корисника, јавних предузећа, установа, органа управе, управних организација у износу од пет одсто цијене купљеног службеног путничког возила, сем возила МУП-а и здравствених установа.

Средства ће се прикупљати и од посебног доприноса за солидарност у износу од 0,25% нето плате запосленог лица у Републици Српској, као и из буџета општина и градова у износу од 0,025 одсто остварених пореских и непореских прихода у претходној фискалној години, затим донација привредних друштава, предузетника и појединаца и осталих средстава.

Из Фонда здравственог осигурања наводе да је Влада Републике Српске за вршиоца дужности овог фонда именовала Јасминку Вучковић, а у наредном периоду биће именовани и други органи Фонда.

„Слиједи и доношење правилника и других подзаконских аката којима ће се детаљније дефинисати рад Фонда и сва друга питања која интересују правна и физичка лица“, наводи се у саопштењу ФЗО.

У саопштењу се напомиње да ће о свим детаљима у вези са Фондом солидарности пословна заједница, као и јавност у цјелини бити у континуитету информисани путем медија и интернет странице ФЗО Републике Српске.

На интернет страници ФЗО Републике Српске, наводи се у саопштењу, биће доступан и број рачуна на који ће се уплаћивати средства за Фонд солидарности.

СРНА