Од данас јефтинија мобилна телефонија

765-574-2245753c4d2846d925d0a2be4d02eb84

САРАЈЕВО │ Услуге телеком оператера у БиХ од данас би требало да буду јефтиније.

Регулаторна агенција за комуникације БиХ донијела је одлуку о сету мјера које телеком оператери у БиХ морају провести, чиме ће и њихови цјеновници бити усклађени оним у региону.

Одлуком је наложено операторима БХ Телецом д.д. Сарајево, Мтел а.д. Бањалука и ХТ д.д. Мостар да најкасније до 01.06.2016. године примјене сљедеће мјере из наведене Одлуке:

-Одлуке налаже изједначавање цијена позива из мобилн мреже према другим мобилним мрежама са цијеном позива из мобилне мреже према властитој мобилној мрежи, и вриједи за све постпаид и препаид пакете. Мјера има за циљ подстицање конкуренције и спрјечавање преношења тржишне снаге са тржишта фиксне телефоније на тржиште мобилне телефоније.

-Одлуке налаже да трајање рачуна за препаид кориснике након допуне износом 10 КМ и више, мора вриједити најмање 90 дана (у периоду од 90 дана кориснику омогућити долазне и одлазне позиве) и наметнута је у циљу заштите права крајњих корисника.

-Одлуке захтијева измјену члана 13. Правила 67/2012 о моделу ребаланса цијена говорних телефонских услуга у БиХ за постпаид и препаид тарифне пакете.

У Агенцији истичу да је потребан активан ангажман свих учесника у овом процесу- законодаваца, регулатора, телеком оператора, удружења за заштиту корисника, као и других заинтересованих страна.

Други сет мјера ступа на снагу 01.07.2016. године.

БН телевизија