Одржана јавна расправа о Нацрту стратегије развоја Требиња од 2018. до 2027. године

ТРЕБИЊЕ l У великој сали Градске управе вечерас је одржана јавна расправа о Нацрту стратегије развоја Требиња од 2018. до 2027. године, који је усвојен 27. септембра на сједници Скупштине града Требиња.

Јавној расправи присуствовали су чланови Координационог тима, представници мјесних заједница, предузећа, невладиних организација, удружења грађана, као и сва заинтересована правна и физичка лица.

„Ово је веома битан документ за град Требиње, који се планира једном у 10 година, с тим што детаљан план стратегије ипак радимо на три године, а период од треће до 10 године је оквиран и он се наравно може мјењати, али је битно да знамо циљ како ћемо дјеловати у наредном периоду“, рекао је Мирко Ћурић, замјеник градоначелника и члан Координационог тима.

Нацрт стратегије развоја Требиња од 2018. до 2027. године доступан је свим заинтересованим субјектима путем градског сајта www.trebinje.rs.ba или директно у Одјељењу за привреду, Служби за локални економски развој, инвестиције и енергетску ефикасност, мјесним заједницама, као и у Центру за услуге грађанима (на шалтеру за информације), сваким радним даном у периоду трајања јавне расправе, до краја мјесеца.

Сви заинтересовани субјекти на овај документ могу доставити своје приједлоге, сугестије и мишљења путем наведеног градског сајта, путем факса 059/260-402, e-mail: privreda@trebinje.rs.ba или директно у Одјељење за привреду и канцеларијама мјесних заједница.

Након тога, коначни Нацрт стратегије развоја Требиња од 2018. до 2027. године биће достављен Скупштини града Требиња.

Усвојеним нацртом Стратегије развоја града Требиња од 2018. до 2027. године дефинисано је да кроз остварење стратешких циљева у економији, друштвеном развоју и заштити животне средине до краја треће деценије 21. вијека – Требиње креира „имиџ најпожељнијег мањег града на западном Балкану“.

Економски стратешки циљ односи се на привлачење инвестиција и повећање запослености у привреди, посебно у прерађивачкој индустрији, актуелним стратешким гранама – пољопривреди и туризму, а у будућности и у креативној индустрији.

Друштвени развој, биће усмјерен на подизање квалитета свих јавних услуга уз висок ниво социјалне осјетљивости, чиме би Требиње развијало садржајан а свима доступан друштвени живот, док се трећи стратешки циљ односи на приоритете у очувању животне средине – кроз повећање енергетске ефикасности, квалитетнији однос према чистоћи и одлагању отпада, те ефикаснију заштиту од пожара и поплава.

Д.М.