Pacijenti iz EU duguju Austriji 250 miliona evra

339856_1

BEČ l Za medicinske usluge koje su pružene u Austriji, zdravstvena osiguranja iz ostalih zemalja EU duguju austrijskim osiguranjima gotovo 250 miliona evra

Zdravstvena osiguranja u Austriji žale se na loš platni moral pacijenata iz drugih zemalja EU, odnosno njihovih osiguranja.

Najlošije platiše su osiguranja iz Rumunije, Bugarske i Grčke, pri čemu Grci više uopšte ne plaćaju račune.

Predsedavajući Saveza socijalnih osiguranja Austrije, Peter Mek Donald, želi, povodom dugova, da poveća pritisak na evropskom nivou, kako bi osiguranja iz Austrije dobila svoj novac. On očekuje u tom podršku Ministarstava finansija i socijalnih pitanja. Nakon više godina sa pozitivnim rezultatima, tek sanirana zdravstvena osiguranja ove godine očekuju ponovo „minus“.

Procene Saveza socijalnih osiguranja ukazuje na to da će deficit u ovoj godini biti 128,9 miliona evra. Prošle godine su osiguranja, prema preliminarnim podacima, ostvarile plus u poslovanju od 83 miliona evra.

Tanjug