Po čemu će radnici u BiH pamtiti 2014. ?

328841_1
SARAJEVO | Radnici u BiH neće po dobrom pamtiti 2014. godinu koju su obilježili težak ekonomsko-socijalni položaj zaposlenih, posebno u realnom sektoru, te brojni protesti i štrajkovi koji će biti nastavljeni i u narednoj godini – istaknuto je na Skupštini Konfederacije sindikata BiH u proširenom sastavu.
Iz Konfederacije sindikata BiH saopšteno je da su sindikati, lideri sindikata i cijeli sindikalni pokret u ovoj godini bili izloženi diskreditaciji, a predstavnici vlasti su uporno pokušavali naći organizacije koje će biti alternativa sindikatima i koje će, bez suprotstavljanja, prihvatiti sve što bi političari ili predstavnici međunarodnih finansijskih institucija predložili.
U saopštenju se ističe da sindikat u 2015. godinu ulazi potpuno svjestan da će vlade na svim nivoima pokušati usvojiti nove zakone o radu pod maskom lakšeg i masovnijeg zapošljavanja, novih investicija, iako postojeći zakoni o radu nisu prepreka novom zapošljavanju, stranim i domaćim investicijama i privrednom rastu.
Poručuje se da će sindikati iskoristiti sve vidove borbe koji im stoje na raspologanju kako bi onemogućili vlade i parlamente na svim nivoima da bez pristanka sindikata usvoje novo radno zakonodavstvo.
Potvrđen je i negativan stav sindikata prema tekstu Sporazuma za rast i zapošljavanje u BiH, kojim se, kako tvrde, planira potpuno urušavanje radničkih prava.
Rukovodstvo Konfederacije sindikata će predsjedavajućem Predsjedništva BiH Mladenu Ivaniću uputiti zahtjev za organizovanje hitnog sastanka kako bi se razgovaralo o planiranim ekonomskim reformama u BiH.
BNTV