Почела исплата мартовских пензија

381381_1

БИЈЕЉИНА │ Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске обавјештава кориснике права из пензијског и инвалидског осигурања да исплата редовног мјесечног примања за март 2016. године почиње у понедељак 11.04.2016. године. Средства за исплату пензије обезбјеђују се из Буџета Републике, у складу са прописима који уређују буџетски систем и трезорско пословање.

Исплатом је обухваћено укупно 252.112 корисника права, од чега се у Републици Српској исплата врши за 207.285 корисника, а ван Републике за 44.546 корисника права.

За исплату пензије за март 2016. године потребно је 82,4 милиона КМ у нето износу, односно 83,5 милиона КМ у бруто износу. Износ просјечне пензије за пуни стаж осигурања износи 497,41 КМ, што чини 59,35% од просјечне плате.

Просјечна пензија за март 2016. године износи 342,37 КМ и представља 40,85% просјечне плате у Републици Српској. Износ најниже пензије за минималан стаж од 15 година је 174,44 КМ, а највише пензије 1.792,01 КМ. Приход по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање у марту 2016. године износио је 61,4 милиона КМ.

Због недостављања потврде о животу, за кориснике ван Републике Српске (2.349 кори-сника), недостављања школске потврде за ђецу школске доби 15-26 година (229 кори-сника), неподизања пензије, три мјесеца узастопно, са рачуна Банке Српске (67 кори-сника) и недостављања текућег рачуна из Федерације БиХ (84 корисника) из исплате пензије за март 2016. године привремено је искључено укупно 2.729 корисника, а истовремено, у складу са Законом о ПИО, у исплату је укључено 1.616 корисника.

У односу на децембар 2015. године број корисника је мањи за 101.

У укупној структури, по врстама права, старосне пензије учествују са 53,92%, породичне са 30,26%, инвалидске са 15,70 % и остала права са 0,11 %.

Поред активних корисника пензије у исплату за март 2016. године укључено је и 281 корисник осталих права – право на новчану накнаду за тјелесно оштећење и накнада за туђу помоћ и његу.

Саопштење фонда ПИО