Aktuelno

Pouzdnost distributivne mreže u Hercegovini zavisi od „Elektroprenosa“ BiH

TREBINJE │ Mreža „Elektro-Hercegovine“ i svi njeni elementi imaju dovoljnu rezervu u kapacitetu tako da nikakve probleme ne očekujemo u napajanju električnom energijom u ovoj godini. Ovo je, za Radio Trebinje, istakao Nebojša Rikalo, izvršni direktor za tehničke poslove „Elektro- Hercegovine“ Trebinje.

Rikalo je naveo da su u januaru imali rekordno preuzimanje električne energije od 24.420.000 KWh i nije bilo nikakvih problema vezanih za preopterećenje elemenata mreže.

On je dodao da se dešavaju prekidi u napajanju na koje, kako je naveo, ne mogu uticati jer je distribucija napojena sa mreže „Elektroprenosa“ BiH, od koje zavisi pouzdanost napajanja potrošača na području Hercegovine.

„U 2019. godini od „Elektroprenosa“ očekujemo završetak važne investicije izgradnje dalekovoda 110 KV Gacko- Nevesinje, tako da će biti omogućeno dvostrano napajanje opštine Nevesinje. Do sada se ova opština napajala radijalno iz Mostara i svaki kvar na dalekovodu „Elektroprenosa“ odražavao se tako što bi kompletna opština bila bez napajanja električnom energijom. Realizacijom ove investicije ovi problemi bi bili prevaziđeni“, pojašnjava Rikalo.

Navodi da je u obavezi „Elektroprenosa“ i nastavak izgradnje 110 KV dalekovoda Veličani-Ljubinje, čime bi opština Ljubinje koja se napaja radijalno od Stoca u Federaciji BiH dobila kvalitetno alternativno napajanje iz pravca Trebinja.

„Takođe, mi već godinama tražimo od „Elektroprenosa“ da u svoje investicione planove uvrsti izgradnju trafostanice 110/10 KV Trebinje 3 u Zasad polju, koja je neophodna zbog rasterećenja postojećih trafostanica, oblikovanja mreže i priključenja novih potrošača na lokaciji Zasad polje, a u skladu sa razvojnim planovima Grada Trebinja“, istakao je Rikalo.

Podvači da je ta investicija od strane Tehničkog savjeta Elektroprivrede RS kandidovana kao prioritet u  zahtjevima ka „Elektroprenosu“.

„Iz nama nepoznatih razloga, na žalost, to se nije ostvarilo ali ćemo i u narednom periodu insistirati na njenoj izgradnji“, zaključio je Nebojša Rikalo.

On je podsjetio da je „Elektro-Hercegovina“ Trebinje u prethodnoj godini realizovala više investicionih projekata, koji su se odnosili na poboljšanje kvaliteta napajanja postojećih i mogućnost priključenja novih potrošača na distributivnu mrežu.

„Ovi projekti su se odnosili, prvenstveno, na izgradnju, sanaciju i rekonstrukciju trafostanica, srednjenaponske i niskonaponske mreže, te niz projekata automatizacije srednjenaponske mreže. U prethodnoj godini, dovršen je projekat revitalizacije energetskih transformatora veće snage i prenosnog odnosa 35/10 KV, čime smo tim vitalnim dijelovima mreže značajno produžili životni vijek“, kazao je Rikalo.

Strateška investicija je bila, dodaje Rikalo, i izmještanje mjernih mjesta van objekta potrošača, zamjena starih brojila električne energije novim i proširenje AMM sistema za daljinsko očitavanje brojila. Uložena su i značajna sredstva u sistem daljinskog očitavanja.

„Investicija u nova brojila i izmještanje mjernih mjesta krajnjih kupaca dala je velike rezultate u smanjenju distributivnih gubitaka koji su u prošloj godini bili rekordno niski i iznosili su  8,31 %. Ako to uporedimo s odobrenim gubicima od strane Regulatorne agencije za energetiku pozitivan finansijski efekat za našu distribuciju iznosi više od 500 000 KM za 2018. godinu. Ovako nizak nivo distributivnih gubitaka je rekordan i za prijeratni period i rezultat je dosljedne primjene jedinstvenog operativnog plana za smanjenje gubitaka“, dodaje Nebojša Rikalo.

I u ovoj godini planirane su zamjena, izgradnja i sanacija trafostanica na području Istočne Hercegovine, te rekonstrukcije i izgradnja brojnih dalekovoda.

U narednom peridou očekuju da će biti dovršeni i kapitalni projekti automatizacije srednjenaponske mreže.

„Sve je pripremljeno za implementaciju SCADA/DMS/OMS projekta. Riječ je o važnom projektu, koga finansira Njemačka razvojna banka KfW, a izvodi „Simens“ i u njemu zajednički učestvuje svih pet distribucija iz sistema „Elektroprivrede“ RS. Njegovom realizacijom će se iz dispečerskog centra „Eleketro-Hercegovine“ nadzirati i upravljati svim napjnim trafostanicama i njima pripadnim izvodima, što će se odraziti na bolji kontinuitet isporuke električne energije“, navodi Rikalo.

U okviru ovog projekta u toku je i obuka inženjera koja j sastavni dio ugovora, a osim ove radnici „Elektro-Hercegovine“ idu i na redovne obuke o zaštiti na radu.

Radio Trebinje