Prevoznici danas blokiraju granice

330337_1

BANJALUKA | Predsjednik Udruženja prevoznika za unutrašnji i međunarodni transport iz Republike Srpske (RS) Nikola Grbić potvrdio je BN televiziji da će članovi ovog odruženja danas u 12 časova blokirati carinske terminale i granične prelaze, te tako izraziti nezadovoljstvo jer nije došlo do odgode početka primjene Pravilnika o uslovima za izdavanje licenci i kvalifikacione kartice vozača.
Zvanično odobrenje za blokade zatražili su od policije RS i odgovor očekuju danas u jutarnjim satima.
-Nakon što dobijemo odobrenje krećemo u blokade carinskih terminala i graničnih prelaza za teretni saobraćaj koji se nalaze na cijeloj teritoriji RS – rekao je Grbić i dodao da sada traže ne odgodu primjene, već stavljanje van snage za njih spornog pravilnika.
Optužuje Ministarstva komunikacija i transporta BiH da je odgovorno za situaciju u kojoj se nalaze autoprevoznici i da, kako tvrde, ugrožavaju njihova osnovna prava na rad i život od tog rada.
Pojašnjava da Udruženje prevoznika za unutrašnji i međunarodni transport traži stavljanje van snage Pravilnika o uslovima za izdavanje licenci i kvalifikacione kartice vozača, za koji tvrde da nije donešen u saglasnost entitetskih resornih ministarstava, kao i da se pristupi izradi novog pravilnika koji će biti dobar za sve prevoznike.
Zahtijevaju da im bude omogućeno izdavanje licenci u Ministarstvu saobraćaja i veza RS, odnosno da se posredstvom ovog ministarstva elektronskim putem šalje potrebna dokumentacija za izdavanje licenci u Ministarstvo komunikacija i transporta BiH.

Traže i da se u zakon uvrsti da kamioni prevoznika ulaze u kapital firme, odnosno ukidanje depozita od 9.000 evra po jednom vozilu i po 5.000 evra za svako naredno, a zahtijevaju i da se ukine škola za obuku vozača u Širokom Brijegu, jer je to, tvrde, samo „uzimanje para od prevoznika za dobrobit nekoga iz resornog državnog ministarstva“.
-Na ovo smo upozoravali mnogo puta do sada, ali nažalost nije bilo razumijevanja i stoga smo se odlučili na ovaj potez – rekao je Grbić.
Tvrdi da imaju i podršku kolega iz Federacije BiH, a u njihovim zahtjevima podržalo ih je i Ministarstvo saobraćaja i veza RS.
Predsjednik Udruženja prevoznika za unutrašnji i međunarodni transport iz RS Nikola Grbić još tvrdi i da ne stoje navodi ministra komunikacija i transporta BiH Damira Hadžića da nema spornih elemenata u Pravilniku o licenciranju za obavljanje međunarodnog transporta.
Grbić napominje da su prevoznici značajan faktor privrede i da će stoga istrajati u svojim zahtjevima.
-Nećemo prihvatiti prolongiranje primjene Pravilnika, već izradu novog koji će biti pristupačan za sve prevoznike i tek tada ćemo se povući sa saobraćajnica i osloboditi granične prelaze i carinske terminale – zaključio je Grbić.
Povodom početka primjene Pravilnika nedavno je u Ministarstvu saobraćaja i veza RS održan sastanak s prevoznicima iz RS, na kojem je zaključeno da se još jednom od Ministarstva komunikacija i transporta BiH zatraži odgađanje primjene Pravilnika do ispunjavanja uslova za njegovu primjenu.
Iz tog resora Vlade RS utvrdili su da je Ministarstvo komunikacija i transporta BiH donijelo Pravilnik o licenciranju bez usaglašavanja s entitetskim ministarstvima.
Navode i da odredbe tog dokumenta nisu u skladu sa Zakonom o međunarodnom i međuentitetskom drumskom prevozu, a na štetu su prevoznika iz RS, odnosno BiH.
Stoga je i Ministarstvo saobraćaja i veza RS uputilo urgenciju u kojoj se traži odgoda primjene pravilnika i organizovanje hitnog sastanka, s ciljem trajnog rješavanja ovog problema.
Do toga zasad nije došlo.
U BiH je od 1. januara na snazi Pravilnik o licenciranju za obavljanje međunarodnog transporta.
Ministar komunikacija i transporta BiH Damir Hadžić istakao je ranije da ne postoje dileme kada je riječ o Pravilniku o licenciranju za obavljanje međunarodnog transporta, jer je obaveza posjedovanja licenci za međunarodni prevoz propisana Zakonom o međunarodnom i međuentitetskom prevozu BiH, ali i Zakonom o prevozu RS.
– Ministarstvo transporta i komunikacija BiH učinilo je sve da bi se tržište prevoznih usluga zaštitilo od nelojalne konkurencije, prvenstveno kroz sistem licenciranja – naglasio je ranije Hadžić.
On je napomenuo da se međuentitetski i unutrašnji prevoz i dalje odvija prema važećim enitetskim propisima.
BNTV