При крају прва фаза изградње система за наводњавање Требињског поља: ВОДА НА ЗАТВАРАЧУ ВЕЋ НА ПРОЉЕЋЕ

ТРЕБИЊЕ │ Прва фаза изградње система за наводњавање Требињског и Петровог поља, по обухвату највећег система у региону који омогућава коришћење модерних натапних метода, приводи се крају, а вода би до првих домаћинстава и ораница требало да стигне већ на прољеће и почетак наредне пољопривредне сезоне.

„Прва фаза се већ приводи крају, а обухвата изградњу пумпних станица у Петровом пољу и Засад пољу, са потребном опремом и трафостаницама, затим траспортних цјевовода у дужини од 14 и по километара, као и водозахвата за систем на Зупцима. Радови ће интензивно бити настављени изградњом секундарне мреже, чији је дужина према уговореним пословима 20 километара“, каже за Радио Требиње Илија Таминџија, извршни директор Хидроелектрана на Требишњици за производњу и техничке послове.

Таминџија истиче да је укупна уговорена вриједност ових радова преко 9 милиона КМ, а од чега Хидроелетране на Требишњици учествују са 3 милиона марака, без урачунатог ПДВ-а, 85% преосталог износа обезбиједило је Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС, а 15% Град Требиње.

 „Завршетак уговорених послова очекује се до сљедеће пољопривредне сезоне, што значи на прољеће наредне године, када ће ове обрадиве површине имати један савремени систем наводњавања, који ће замијенити досадашњи систем бетонских и земљаних канала. Од ресорног министарства очекујемо и додатних 4 милиона КМ како би наставили развој секундарне мреже“, појашњава Таминџија.

Завршетком овог хидротехничког пројекта, око 1.100 хектара обрадивих површина широког приградског и сеоског појаса – од Засад поља до Веље Горе и Кременог Дола – добиће систем који водом преко затварача и под притиском омогућава примјену свих савремених метода контролисаног наводњавања.

А тиме и услове за интензивнији развој пољопривредне производње на површинама који се до сада само дијелом наводњаване – и то искључиво гравитационо и каналима, што не погодује већини пољопривредих култура а притом изискује и озбиљан мануелни рад.

Систем ће користити хидропотенцијал акумулације Горица преко водозахвата на тунелу за Плат, а нови водозахват – пумпна станица у Засад пољу служила би за допуњавање система водом из корита Требишњице, што је посебно значајно у периоду ремонта хидроелектране када је тунел за Плат у безводном стању.

Овај пројекат, подсјећа Таминџија, омогућио је и неопходне техничке услове за развој система за наводњавање на Зупцима, који се гради истовремено.

„Ради се водозахват из тунела /за Плат/, већ је урађен резервоар запремине 200 кубних метара, а у току је и изградња примарне и дијела секундарне мреже на зубачком платоу“, каже он.

Таминџија напомиње да је због радова на постављању цјевовода претходних дана обустављан проток воде кроз Придворачки крак, што, нада се, није угрожавало кориснике, с обзиром на то да су у ванвегетативном периоду потребе за техничком водом мање.

Р.С.