Процјенитељи чешљају имовину Банке Српске

765-430-1ad08ca9071c5505d546137691b7434e

БАЊАЛУКА │ Банка Српске у којој је покренута ликвидација ангажовала је овлашћене процјенитеље који врше попис имовине, а њена коначна вриједност од које ће зависити и степен наплативости потраживања повјерилаца биће позната у августу.

„Подаци ће бити познати након што овлашћени процјенитељи сачине и предају своје процјене. Попис имовине и процјена оправданости пријављених потраживања повјерилаца биће окончани у првој половини августа након чега на сцену ступа Агенција за банкарство РС која ће одлучити о даљем току поступка ликвидације Банке Српске“, каже ликвидациони управник Банке Српске Петар Мићић и додаје да ће након завршетка тих активности бити израђени извјештај о финансијском стању банке и ликвидациони план.

У зависности од процјене вриједности имовине ликвидиране банке биће познато колику би суму за диобу могао имати на располагању ликвидациони управник. Док процјенитељи чешљају имовину, повјериоцима Банке Српске се ближи истек рока до којег могу пријавити потраживања. Рок истиче 13. јула након чега ће бити утврђен износ оправданих, односно оспорених потраживања.

Мићић наглашава да је тренутно тешко рећи да ли ће и у којој мјери имовина банке и прилив од наплате кредита бити довољни за покриће потраживања клијената.

„Извјештај о финансијском стању банке и план ликвидације нису коначни финансијски показатељи који могу дати прецизне информације о висини намирења депонената јер су они подложни промјенама вриједности некретнина  на тржишту, трајању судских спорова и њихових исхода или процеса наплате кредита“, каже Мићић.

Привремена управа у Банци Српске уведена је 16. новембра прошле године због неизвршавања налога Агенције за банкарство и пада капитала испод законског минимума. Агенција је 27. априла ове године одузела дозволу за рад Банци Српске и покренула процес њене ликвидације.

У банци је остало 149,5 милиона марака депозита, а у потпуности је намирено 14.100 депозитара који су у банци држали 55,4 милиона КМ. Ријеч је о улозима чији износ не прелази 50.000 марака и за који гарантује Агенција за осигурање депозита БиХ. Депоненти који су имали износе веће од 50.000 КМ биће намирени од прихода од продаје имовине банке и наплате кредита, али је мало вјероватно да ће добити сав новац.

Банка Српске настала је докапитализацијом пропале Балкан инвестмент банке којом је њен скоро стоодстотни власника постала Влада РС.

Радници

Петар Мићић каже да у Банци Српске није било нових отпуштања радника након што је Агенција за банкарство РС крајем маја усвојила правилник о организацији и систематизацији радних мјеста.

Банка Српске је тада закључила уговор о запослењу на одређено са 59 запослених, док су због смањења трошкова ликвидационог поступка без посла остала 44 радника. Банка је на дан увођења привремене управе запошљавала 227 радника.

Глас Српске