Радови на тунелу ХЕ Дабар кренули су из друге нападне тачке

НЕВЕСИЊЕ │ Радови на тунелу ХЕ „Дабар“, најзначајнијем објекту система „Горњи хоризонти“,  кренули су и из друге нападне тачке, потређено из ХЕТ-а.

Прије неколико дана на мјесту улазне грађевине урађено је финално ублажавање ископа  у зони до прве берме. Након тога приступило се минирању и спуштању на другу берму. Већи дио радова изводиће се у оквиру ископа за извођење портала, тунелског нападног мјеста из правца улазне грађевине. Ово уједно представља другу нападну тачку при ископу главног тунела. Метода која ће се користити за ископ тунела јесте „НАТМ“ (Нова аустријска тунелска метода).

У претходном периоду завршени су сви припремни радови као што су експропријација земљишта, довод воде и струје за потребе градилишта и приступни путеви чиме су се стекли услови за почетак радова. У зони улазне грађевине такође је направљен и радни плато за приступ улазној грађевини као и за манипулацију, монтажу и ремонт опреме.

Улазна грађевина се налази на лијевој обали ријеке Зовидолке, на око три километра удаљености од бране „Пошћење“. Објекат је усјечен у падину која се у благом нагибу спушта ка ријечном кориту. Улазна грађевина је орјентисана југоисток-сјеверозапад у складу са правцем деривационог тунела који се пружа у наставку.

Улазна грађевина је масивна бетонска конструкција чија је основна функција захватање воде из акумулације  Невесиње  и  спровођење  до  деривационог  тунела   којим  се  вода одводи даље ка машинској згради. Од опреме је предвиђено постављање сигурносног табластог затварача, челичне решетке и чистилице. У зони улазне грађевине се изводе приступни пут и радни плато за манипулацију, монтажу и ремонт опреме.

На овом пројекту који је од историјског значаја за читаву регију ангажован је велики број локалног становништва. Радови се изводе по планираној динамици и раније утврђеним временским оквирима, саопштено је из ХЕТ-а.

Радио Невесиње