РАК: Смањење цијена мобилне телефоније у БиХ од 1. јуна

Mobilni-telefon-druzenje

САРАЈЕВО I Први сет мјера које имају за циљ смањење цијена у мобилној телефонији, подстицање конкуренције и заштиту права крајњих корисника ступа на снагу 1. јуна ове године, саопштили су из Регулаторне агенције за комуникације.

Агенција је раније донијела Одлуку о усклађивању цијена услуга мобилне телефоније и услова за пружање телекомуникацијских услуга, којом је наложено операторима БХ Телеком д.д. Сарајево, Мтел а.д. Бањалука и ХТ д.д. Мостар да најкасније до 01.06.2016. године изједначе цијене позива из мобилне мреже према другим фиксним мрежама са цијеном позива из мобилне мреже према властитој фиксној мрежи.

Такође Одлуке налаже да трајање рачуна за препаид кориснике након надопуне износом 10,00 КМ и више, мора вриједити најмање 90 дана, у периоду од 90 дана кориснику омогућити долазне и одлазне позиве.

РАК је тражио и измјену правила о моделу ребаланса цијена говорних телефонских услуга у БиХ за постпаид и препаид тарифне пакете. Циљ примјене ове мјере је недискриминација корисника мобилне телефоније у односу на кориснике фиксне телефоније.

Имајући у виду да су смањене цијене у мобилној телефонији садржане у новоформираним пакетима који су у понуди, Агенција позива крајње кориснике да се информишу о доступности расположивих пакета и тарифних модела како би имали приступ услугама у мобилној телефонији по смањеним цијенама.

Други сет мјера ступа на снагу 01.07.2016. године.
БНТВ