Regulacijom Ćatovića kraka – do prostora za novu urbanu zonu

TREBINJE │ Hidroelektrane na Trebišnjici finansiraće radove na uređenju Ćatovića kraka – koji će omogućiti zaštitu područja Otoka od plavnih voda i stvoriti uslove da se na ovom prostoru formira nova urbana zona grada.

Povećanjem propusnog profila kraka i izgradnjom zaštitnih objekata u priobalju biće omogućeni i dodatni protoci od oko 600 kubnih metara u sekundi kroz ovaj riječni rukavac.

Ilija Tamindžija, izvršni direktor za proizvodnju i tehničke poslove u Hidroeletranama na Trebišnjici, za Radio Trebinje pojašnjava da je uz regulacione radove u koritu i formiranje nasipa na desnoj obali kraka, projektom planirana i izgradnja zida duž lijeve obale, sa stepenicama za prilaz koritu i rampama za silazak mašina za čišćenje kraka, ali i šetališne staze uz zid, sa instalacijom rasvjete cijelom trasom šetališta.

Uređenje Ćatovića kraka koštaće 2,15 miliona KM, a radovi će obuhvatiti 1.250 dužnih metara pribalja.

Tamindžija dodaje da su radovi na uređenju Ćatovića kraka dio šireg projekta povećanja propusne moći rijeke Trebišnjice kroz urbani dio grada, s ciljem smanjenja rizika od poplava.

„Završetkom svih regulacionih radova na rijeci Trebišnjici bićemo u mogućnosti da urbanizujemo ‘ostrvo’ između rijeke Trebišnjice i Ćatovića kraka, što je zaista  atraktivna lokacija na području našeg grada“, ističe Tamindžija.

Izvođač radova je „Herc gradnja“ d.o.o. Bileća a rok za završetak je dvije godine.

Radovi na Ćatovića kraku počinju čim to omoguće hidrološki uslovi, odnosno sa manjim proticajima rijeke Trebišnjice, napominje Tamindžija.

R.S.