Република Српска добија фискални савјет

765-574-b0668887ebbf4e59f5ae569f1c010b81

БАЊАЛУКА │ Република Српска би ускоро требало да добије фискални савјет, јер је расписан конкурс за избор предсједника и чланова тог тијела.

Фискални савјет чине предсједник и два члана, а на приједлог предсједника Републике Српске послије обављене конкурсне процедуре на петогодишњи мандат их именује Народна скупштина. Кандидати за те позиције морају бити држављани Републике Српске и имати звање мастер, магистар или доктор наука из области економских наука. Услов су и објављени научни радови из области макроекономије, микроекономије, фискалне политике, јавних финансија или рачуноводства, најмање десет година радног искуства и најмање пет година искуства у области јавних финансија. Искључујући услови су јавна функција и било која врста повезаности са буџетским корисницима и политичким партијама.

У Министарству финансија Републике Српске су истакли да је фискални савјет независни орган, који ће оцјењивати кредибилитет фискалне политике и бити одговоран Народној скупштини.

„Дефицит и раст јавног дуга подстакли су многе земље да изврше додатну фискалну консолидацију, што је имало за посљедицу увођење фискалних правила у законе којима је уређен буџетски систем или доношење нових закона којима су дефинисана буџетска правила. С циљем унапређења укупног система јавних финансија и увођења додатне фискалне одговорности за све који троше јавни новац и све нивое власти у Републици Српској, Народна скупштина је задужила Владу да предложи Закон о фискалној одговорности. Тај закон био је основ за формирање фискалног савјета у Републици Српској“ кажу у Министарству финансија.

Глас Српске