Republika Srpska zavodi cenzuru na internetu!?

cenzura
SARAJEVO | Upravni odbor Udruženja bosansko-hercegovačkih novinara pozvao je Vladu Republike Srpske da hitno povuče iz skupštinske procedure Zakon o javnom redu i miru čiji je cilj ograničavanje slobode putem interneta, uz kažnjavanje korisnika društvenih mreža i posjetilaca visokim novčanim i zatvorskim kaznama.
Upravni odbor Udruženja ocijenio je neprihvatljivim prijedlog Vlade Republike Srpske da u novom Zakonu o javnom redu i miru definiciju javnog mjesta proširi na internet i društvene mreže, s ciljem ograničavanja slobode izražavanja putem interneta.
„Proširivanje definicije ‘javnog mjesta’ iz stvarnog na virtuelni svijet, predstavlja najgrublji oblik pravnog nasilja nad slobodom izražavanja i zavođenje cenzure nad internetom, što je u direktnoj suprotnosti sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i Međunarodnim paktom o građanskim i političkim slobodama„, piše u saopštenju.
Dodaje se da ti dokumenti promovišu slobodu mišljenja i izražavanja, kao i primanja i prenošenja informacija i ideja „bez miješanja javne vlasti i bez obzira na granice“.
U saopštenju se podsjeća Vlada RS da Savjet Evrope čak nalaže potpuno suprotno postupanje od rješenja kakva su predložena u predlogu Zakona RS o javnom redu i miru.
U tom kontekstu, upozorava Udruženje BH novinari, namjera Vlade RS da pravno osigura „zarobljavanje“ interneta u javni prostor pod njenom kontrolom, u najmanju ruku kao da je riječ o Trgu Republike Srpske ili Trgu Krajine, a ne o svjetskoj komunikacionoj mreži, predstavlja postupak bez presedana, čije donošenje može rezultirati zatiranjem kritičkog mišljenja i analize rada javne vlasti, kao i zabranu iznošenja stavova i ideja koje nisu po volji vladajućim strukturama RS.

Mijatović: Nacrt zakona prijetnja slobodi izražavanja
Predstavnica OEBS za slobodu medija Dunja Mijatović poslala je pismo predsjedniku Narodne skupštine Republike Srpske u kome upozorava da bi nacrt zakona o javnom redu i miru, koji je na redu za usvajanje na narednom zasjedanju skupštine 3. februara, mogao da bude iskorišćen da ograniči slobodu izražavanja na društvenim mrežama.
Nacrtom Zakona o javnom redu i miru proširuje se defincija javnog mesta na društvene mreže, navodi se u saopštenju OEBS-a.
Ukoliko zakon bude usvojen, na osnovu članova 7 i 8, remećenje javnog reda, prikazivanjem simbola, slika, crteža ili teksta koji sadrži neprikladne, uvredljive ili uznemiravajuće sadržaje, kao i vrijeđanje ili upuštanje u nepristojno i drsko ponašanje, putem društvenih mreža – predstavljaće prekršaj, navela je Mijatović.
„Time što se posebno uključuju društvene mreže u ovaj zakon, postoji opasnost da neodređeni termini, kao što je remećenje javnog reda i slični budu iskorišćeni da se kazni i ograniči sloboda izražavanja“, rekla je ona.
„Zvaničnicima bi moglo da bude ostavljeno da tumače šta se smatra uznemirujućim ili uvredljivim, što bi moglo da dovede do proizvoljnih ili pogrešnih optužbi“, dodala je Mijatović.
Prema njenim riječima, sloboda izražavanja onlajn treba da bude prepuštena samoregulatornim tijelima i da samo u slučajevima podsticanja na nasilje, zakonske sankcije mogu da budu razmatrane kao odgovarajuća mjera.
Mijatović je rekla da je njena kancelarija spremna da pomogne vlastima u sprovođenju pravne analize kako bi se obezbijedilo da zakon bude u skladu sa obavezama OEBS-a i međunarodnim standardima slobode izražavanja.
Agencije