РС без плана за одбрану

FOTO MUP HELIKOPTER OBRENOVAC POPLAVE (3)_620x0
БАЊАЛУКА │ Република Српска нема стратешких и оперативних планова који дефинишу организацију, одговорности, активности, обавезе и надлежности одбране од поплава, а трошење средстава прикупљених од водних накнада не усмјерава се у сектор вода.

Ово се, између осталог, наводи у Извјештају ревизије учинка о превенцији поплава, у којем се истиче и то да се након поплава из 2014. године без свеобухватне процјене приступило санацији, реконструкцији и изградњи заштитних објеката.

„Реализација ургентних мјера вршена је на начин који не осигурава довољан степен транспарентности и одговарајући квалитет извршених радова“, наводи се у извјештају.

У извјештају се наводи и то да су цијене које су уговорене за реализацију хитних мјера након поплава значајно варирале за исте радове, те да су биле далеко веће у односу на цијене радова финансираних из кредита Европске инвестиционе банке.

Што се тиче ових кредитних средстава, ревизија је показала да процедуре јавних набавки нису биле транспарентне, да су трајале по седам мјесеци и да је било неспоразума с ЕИБ-ом у вези са надзорним органом на овим пројектима. Према уговору с ЕИБ-ом, предвиђено је да до краја 2013. године, односно прије поплава, хитно буду урађена 134 пројекта, али до краја 2014. у процедури је било свега 38 таквих пројеката.

Када је у питању превенција поплава, ревизија наводи да се углавном спроводе пасивне мјере, да се значајно касни у израдама документа те да је регулаторни облик непотпун и недовољно јасан. Такође, половина пумпних станица није у функцији, канали за наводњавање се не чисте, објекти као што су насипи и бране се не одржавају, а у посљедњих неколико година није урађено готово ништа с обзиром на то да су сви објекти и опрема који служе заштити од поплава израђени прије 30 и више година.

„Бројне информације указују да стање у области превенције поплава није задовољавајуће“, наводи се у извјештају.

Поводом налаза ревизије јуче смо покушали добити и коментар од Драгана Анђелића, директора Јавне установе „Воде Српске“, али након што је чуо о чему се ради рекао је да га назовемо касније, након чега се више није јављао на мобилни телефон.

Иначе, судећи према налазима ревизије, ЈУ „Воде Српске“ имала је највише пропуста с обзиром на то да је искључиво у њиховој надлежности било трошење средстава од ЕИБ-а и Фонда солидарности, те спровођење поступака санације и изградње објеката за заштиту од поплава.

На основу анализе дошло се до тога да постојећи стратешки, регулаторни и плански оквир и начин финансирања не обезбјеђују поуздану основу за ефикасну и ефективну заштиту од поплава.

„Постојећи планови на нивоу РС немају оперативни карактер, међусобно нису повезани и усаглашени, а нејасна је и сврха њиховог доношења“, наводи се у извјештају и додаје да се трошење новца не прати и не анализира, али да и поред тога није било приједлога да се то побољша.
Независне